WONCA 2018

Vanuit alle huisartsopleidingen werden ook dit jaar opleiders uitgenodigd deel te nemen aan de SBOH-reis naar het WONCA-congres, dat dit jaar plaatsvond in Krakau.
Het congres zelf, de stad Krakau en het ontmoeten en spreken van veel collega’s met verschillende nationaliteiten was heel bijzonder om mee te maken.

De SBOH had als thema Optimale Zorg – Dappere Dokters gekozen voor de bijeenkomsten voor de Nederlandse delegatie, die eveneens plaatsvonden tijdens het congres.
Op de eerste avond vond onder dit thema een kennismakingsbijeenkomst plaats waarvoor alle deelnemers een pitch hadden voorbereid. Deze pitches zijn hier te lezen. En ook de traditionele discussiebijeenkomst tussen Nederlandse aios en huisartsen op de tweede dag vond plaats rond het thema Optimale Zorg – Dappere Dokters.

Een van de hoogtepunten van het WONCA-congres voor mij was onderdeel te mogen zijn van een workshop Optimal primary care care needs “Daring Doctors”. In deze workshop werd de beweging Dappere Dokters belicht, werd een presentatie gegeven over de wetenschappelijke achtergronden van diagnostiek en werden twee projecten gepresenteerd, waaronder de film “The brave patient”.  Alle onderdelen van de workshop zijn hier te vinden.

Het in zo’n prachtige stad, op een internationaal congres voor huisartsen met elkaar op zoveel verschillende manieren met het thema Optimale Zorg – Dappere Dokters bezig te zijn heeft mij veel energie gegeven. Het met elkaar nadenken en in gesprek zijn over dit thema maakt dat je samen uitkomt bij dat wat jou inspireert, waar je trots op bent en wat je belangrijk vindt in jouw dagelijkse werk als huisarts.

Frederieke Pijbes (hao)