donderdag 6 juli 2017 van 17.30-21.30u (inloop vanaf 17.00u)

VU-campus, OZW-gebouw (Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn),

De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam

Bijna vijf jaar geleden vond in het Felix Meritisgebouw de eerste Amsterdamse Optimale zorg-dappere doktersconferentie plaats. Sinds die tijd zijn er op diverse plaatsen in het land een aantal succesvolle conferenties georganiseerd. Uit die conferenties zijn een aantal projecten voortgekomen die in de dagelijkse praktijk niet-zinnige, overbodige medische handelingen terugdringen en leiden tot optimale zorg.

Om optimale in plaats van maximale zorg te leveren hebben we dappere dokters nodig die met de patiënt, met elkaar door de echelons heen, en met zorgverzekeraars en beleidsmakers in gesprek gaan over welke behandeling nu echt iets toevoegt aan het leven van de patiënt. Om dappere dokters te ‘creëren’ die over hun eigen grenzen kunnen kijken moeten we beginnen tijdens de opleiding. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ organiseren we een optimale zorg-dappere doktersconferentie over interprofessioneel opleiden.

We nodigen opleiders van diverse medische specialismen en huisartsopleiders uit om samen met hun aios aan deze conferentie deel te nemen. Na een gezamenlijke maaltijd starten we met een paar korte inleidingen, waarna we aan de slag gaan in een aantal werkgroepen om een viertal thema’s uit te werken en ideeën op te doen over veranderingen, al dan niet in projectvorm. die we de volgende dag in de (opleidings)praktijk kunnen brengen.

Aanmelden graag vóór 22 juni 2017 bij Loes Haan, (tel. 020-4448199).

  • Jettie Bont, huisarts, hoofd huisartsopleiding AMC
  • Angelique Bongers, coach, docent en teamleider huisartsopleiding VUmc
  • Olivier Busch, chirurg, opleider chirurgie AMC
  • Mirella Buurman huisarts, voorzitter LHOV, bestuurslid Huisartsen Kring Amsterdam-Almere
  • Henriëtte van der Horst, huisarts, mede-initiatiefnemer Dappere Dokters, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde VUmc
  • Bart Meijman, huisarts, mede-initiatiefnemer Dappere Dokters, oud-voorzitter HKA
  • Saskia Peerdeman, neurochirurg, opleider neurochirurgie VUmc
  • Yvo Roos, neuroloog, opleider neurologie AMC
  • Yvo Smulders, internist-nefroloog, opleider interne geneeskunde VUmc
  • Rien de Vos, decaan, hoofd medische opleidingen, hoogleraar onderwijs en opleiding, in het bijzonder interprofessionele zorg, AMC