Nieuws vanuit de COMO

Hoera!!!

We hebben verschrikkelijk veel LeoH’s en docentevaluaties over de hao’s ontvangen.

Geweldig. En zeker als de aios en de docenten de moeite namen om toelichting te geven op de ingevulde “cijfers”. Dat is moeilijker maar ook concreter, en dus ook voor ons extra bruikbaar.

We zijn nu hard aan het lezen om te bekijken welke evaluaties over opleiders vragen oproepen en dus besproken gaan worden in de eerstvolgende COMO-vergadering. Daar besluiten we (ook op grond van wat we in het dossier van de  hao van eerder vinden) of we een gesprek aan gaan en wat het doel van het gesprek is.

Een idee voor jullie als hao: het is voor ons als lezers van de COMO erg leuk en prettig te horen wat je herkent van de gegeven feedback en wat je misschien wilt oppakken. Of misschien ben je het er niet mee eens om bepaalde redenen? Heb jij een toelichting? Daar is op de laatste bladzijde ruimte voor. En onderaan bij het formulier van de docenten. Daar na bespreking even wat opschrijven? Daar zijn we erg blij mee.
Maak ook een kopie voor jezelf zodat je er nog een keer naar kan kijken.

Feedback naar het instituut vanuit de voortgangsgesprekken met Pieter Bots en Jacques Groen: één van de hao’s merkte op dat het vaak wel heel erg zoeken is naar alle linkjes die je als hao nodig hebt (portfolio, blackboard, make a match b.v). Kan dat niet beter? vroeg hij zich af. Intussen staan al deze linkjes onder de hao-knop op de website bij elkaar. Binnenkort in werking!

Pieter en Jacques komen regelmatig tegen, dat de opleiders die werken met een maatje niet op de hoogte zijn van het bestaan van de maatjesdagen, of vergeten dit onder de aandacht te brengen bij hun maatje. Van onze kant zouden wij het belang van deze maatjesdagen willen