Sociale ongelijkheid en gezondheidsverschillen Onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc pakt sociale ongelijkheid en de invloed hiervan op gezondheid op als afdelingsthema. We willen hier aandacht aan besteden in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.

De onderzoekersbijeenkomst ‘coffee & research’ op 26 juni 2017 was aan dit onderwerp gewijd. Naast onderzoekers waren er opvallend veel docenten aanwezig. Henriëtte van der Horst gaf onthutsende cijfers.

We bespraken hoe we (zelf)redzaamheid van patiënten kunnen bevorderen. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ geeft aandachtspunten. Zelfs onder ideale omstandigheden is denken nog geen doen.

  • Bij opeenstapeling van problemen neemt het vermogen problemen op te lossen snel af.
  • Zelfredzaamheid is vaak onhaalbaar, redzaamheid (met hulp) is realistischer.
  • Focus op inschatten van ‘doenvermogen’
  • Doenvermogen is beperkt te trainen.

Meer projecten over sociale ongelijkheid In het studentenonderwijs geneeskunde VUmc is Omgaan met Diversiteit een leerlijn.

Binnen de huisartsopleiding leidt Harry Schleypen een landelijk project ‘Diversiteit’: een analyse van succesfactoren en belemmeringen voor aios met een niet-westerse achtergrond.

Binnen de huisartsopleiding VUmc besteden we aandacht aan dit thema met de leerlijn Interculturaliteit.