ProVUssioneel - 2015 - maart_kortLees in de maarteditie van de hao-proVUssioneel over:

  • het uitgebreide scholingsaanbod in 2015
  • de hao-tevredenheidenquête
  • de NIVEL aios-enquête (en zie hoe tevreden de aios over jullie zijn!)
  • het communicatiewiel en de arts-patiënt communicatie
  • de puzzel die koppelingsprocedure heet (probeer deze zelf op te lossen!)