LHK Tent VU

Aan: Aios en teamleiders
Van: Nettie Blankenstein en Hedwich Breuker
Betreft: Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
Tijdstip: Woensdag 1 oktober 2014, Van 9.00 tot 12.00 uur (3 uur)
Amsterdam: Meibergdreef 29, 1105 AZ Amsterdam
Twente: ZGT Hengelo, Albert Schweitzerzaal

Aansluitend aan de LHK is er lunch en Politiek Café:

Amsterdam:

De (niet)natuurlijk dood”

Locatie: AMC Campus, Collegezaal 3, Ingang Faculteit

Twente:

“Transitie in de zorg: overbelaste dokter?”

Tijdens de middag worden drie kanten van het thema belicht: Hoe ga je om met de toenemende werkdruk? Hoe kun je efficiënter werken? En welke werkzaamheden neem je aan in je praktijk?

Woensdag 1 oktober 2014 is een verplichte terugkomdag en wij verwachten dan ook dat alle aios zullen deelnemen aan deze dag inclusief middagprogramma. De reguliere terugkomdag vervalt die week.

Enige belangrijke punten:

  • De afname is op alle opleidingsinstituten op hetzelfde tijdstip
  • Afname in aanwezigheid van een surveillant, afname zonder gebruik van hulpmiddelen
  • Deelname is verplicht
  • In het eerste opleidingsjaar dient de aios minimaal één van de twee toetsen voldoende te maken.
  • Wanneer één van de toetsen in het eerste jaar niet voldoende zijn, is een regeling voor herkansing vastgesteld.
  • Van het totale aantal toetsen in het tweede en derde opleidingsjaar dient de aios minimaal 50% voldoende te maken, waarvan in ieder geval één toets tijdens de 2e opleidingsperiode huisarts.
  • Voor de AMA’s gelden andere regels: de 1e toets wordt in principe niet herkanst (ook niet bij ziekte, etc). Indien noodzakelijk is er voor de 2e toets 1x een herkansing mogelijk.
  • De vragenboekjes worden na de toets ingenomen. Advies is de antwoorden in te vullen op een antwoordformulier. Binnen twee weken ontvangt de aios de antwoordsleutel. De aios krijgt daarna het boekje retour.

De procedure van de afname en verwerking van de uitslag is beschreven in het HVRC Protocol Toetsing & Beoordeling 2011. Verdere uitleg is te vinden in de het HOVUmc Toetsprogramma.

Meer informatie over de LHK en een kan je vinden op de site van Huisartsopleiding Nederland.