Hoe stel ik een individueel zorgplan op?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Individueel zorgplan
2. Leefstijl
3. Preventieve activiteiten
4. Opsporen en selecteren
5. Programmatische preventie
6. Preventieproject
7. Bevolkingsonderzoek
8. Screening
9. Kinderwens

Competenties 1. Medisch handelen

2. Communicatie
3. Samenwerken
4. Organiseren
5. Medisch handelen
6. Kennis en wetenschap
7. Professionaliteit

Leervorm Praktijk
Datum 26-03-2018

Relevantie

Na deze uitvoeren van dit onderwijsprogramma ben je in staat om een individueel zorgplan op te stellen samen met de patient ter preventie van een chronische ziekte. Je weegt en bespreekt de voor- en nadelen van de verschillende preventieve interventies. Bovendien doe je ervaring op het motiverende gespreksvoering en het opstellen van een individueel zorgplan.

Doelen

  • Opstellen van een individueel zorgplan

Subdoelen

Voorbereiding

  • Wat is het individueel zorgplan?

Het NHG schrijft in het Dossier individueel zorgplan (2017): "De patiënt kan met een individueel zorgplan meer kennis verwerven over zijn ziekte, meebeslissen over de behandeling en ook buiten het consult om actief aan de slag gaan. Zo vergroot hij zijn eigen controle en zelfmanagement. Voor huisarts en praktijkondersteuners is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen." Gezamenlijke besluitvorming staat daarbij centraal. Achtergrond informatie hoe het individueel zorgplan tot stand is gekomen.

Het gesprek met de patiënt over de behandeling die het best bij hem en zijn situatie past, vormt de basis van het individueel zorgplan (IZP). Voor huisarts en praktijkondersteuners is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen. 

Het is niet nodig om voor alle patiënten een eigen IZP te maken. Maar het kan goede diensten bewijzen bij ingewikkelde problematiek, vooral wanneer meerdere zorgverleners bij eenzelfde patiënt betrokken zijn. Voor de uitwisseling van gegevens is het dan handig om een vast format te gebruiken. Het NHG heeft een model voor registratie ontwikkeld dat aansluit bij HIS en KIS, zonder dubbelregistratie. Voorbeeld van een individueel zorgplan.

  • Spreek met je Opleider en de doktersassistente af dat je graag patiënten met risico op chronische ziekte (bv overgewicht/obesitas, hypertensie) op je spreekuur wil zien
  • Spreek met je Opleider en/of POH-S over ervaringen met opstellen individueel zorgplan.

Bouwsteen 1

  • Selecteer een patiënt in de praktijk met risico voor een chronische ziekte (bv overgewicht/obesitas, hypertensie)
  • Bespreek of patiënt gemotiveerd is tot leefstijlverandering en opstellen van een plan
  • Maak een individueel zorgplan

Bouwsteen 2

Bespreek met je opleider of POH-S:

  • Wat ging er goed tijdens dit gesprek en wil je vasthouden in volgende gesprekken
  • Wat jouw knelpunten zijn bij opstellen individueel zorgplan