Top 20 veel voorkomende klachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Leerlijn korte episode zorg

Auteur Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage

Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA KBA 1

KBA 2

Competenties 1. Medisch handelen

2. Communicatie
3. Samenwerken
4. Organiseren
5. Maatschappelijk handelen
6. Kennis en wetenschap
7. Professionaliteit

Leerplek Praktijkopdracht

Leergesprek
TKD
Zelfstudie

Datum ??-???-2018

Relevantie:  De huisartsgeneeskunde is een breed vak, zeker ook medisch inhoudelijk. Om de net gestarte aios grip te laten krijgen op de veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk vind je hieronder een lijst met de top 20 uit 2014; een oriënterende begin om te ontdekken waar je kennis en je hiaten zitten.

Doel:  Deze lijst van het Nivel betreft de top 20 problemen die veel geregistreerd zijn door de huisarts zelf, of door de POH op het spreekuur dan wel telefonisch. De opdracht geeft je inzicht waar je kennis en hiaten liggen van de veel voorkomende problemen in de huisartsenpraktijk. Veelvoorkomend wil zeggen dat ook de chronische zorg op deze lijst ruim vertegenwoordigd is, waarvan tegenwoordig een groot deel door de POH is overgenomen. Veelvoorkomend wil niet zeggen dat het om de grootste incidenties gaat, daarvoor kun je terecht bij de bouwsteen Top 50.

Onderwijsactiviteit: Deze opdracht kan de basis vormen voor het opstellen van je IOP. 

Opdracht en gebruiksaanwijzing: Aios vullen de lijst in. Hoe goed is jouw kennis (en vaardigheden) betreffende de onderwerpen uit deze lijst? Geef jezelf een cijfer. Aios bespreken de ingevulde lijsten op de TKD. Een vraag die daarbij aan de orde kan komen: ‘In hoeverre beïnvloeden je klinische ervaringsjaren vóór je aan de huisartsenopleiding jouw huidige kennis en vaardigheden?’ Je kunt de ingevulde lijst ook bespreken met jouw HAO.