Verplichtingen CZ stage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
CZ stage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer
Angelique Bongers

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Pacale Scheerman

Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.

De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formulieren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie Toetsprogramma HOVUmc.

Opdrachten Tijdsindicatie
Opdracht - IOP CZ stage In overleg met de docenten
Opdracht - Peer-assessment
Opdracht - KPB in Jaar 2 (5x)
De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.
LHK Tijdsindicatie
LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) April en oktober
De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. Van alle kennistoetsen die in de 2e fase worden aangeboden scoort de aios minimaal de helft voldoende. Bovendien is tenminste een van de voldoendes behaald tijdens de 2e huisartsstage. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio.
Beoordelingsmomenten Tijdsindicatie
Verslag voortgangsgesprek met opleider *Halverwege stage
ComBeL voor opleider CZ stage + verslag voortgangsgesprek Einde stage
Verslag voortgangsgesprek met docent* Halverwege stage
ComBeL voor docent + verslag voortgangsgesprek Einde stage
Voortgangsadvies van de docent Einde stage
*De relevante ComBeL dient bij dit gesprek als onderlegger, deze mag maar hoeft niet ingevuld te worden.

N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio wordt niet door ons gebruikt.

Evaluatie Tijdsindicatie
Evaluatie docent door aios Einde stage
Evaluatie stageinrichting door aios
De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.
Voortgangsbeslissing Tijdsindicatie
Voortgangsbeslissing Einde stage
Aan het einde van de laatste stage van Jaar 2, in te vullen door het hoofd van de opleiding.