Aios-comodel

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Hoofd
Rob Dijkstra

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Roos Parti

Opleiders

Inleiding

Informatie voor hao's waarvan de 3e-jaars aios een coassistent wil begeleiden
Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over hun werk

Huisarts is een prachtig, veelzijdig beroep. Het is onze taak om de kennis en kunde die bij het beoefenen van het vak behoren over te dragen aan aankomende artsen. Om alle coassistenten goed op te kunnen leiden zijn er enthousiaste opleiders nodig. Tijdens het derde jaar van de huisartsopleiding bestaat de mogelijkheid om als aios een coassistent op te leiden in de huisartspraktijk. Voor de aios is het een mooie kans voor het ontwikkelen van didactische vaardigheden, het leren geven van feedback, het onderwijzen in klinisch redeneren en kritisch observeren. Zoals jullie weten is opleiden een vak. Een inspirerend en zinvol vak. Soms grensverleggend en confronterend maar altijd leerzaam.

Leerdoelen coschap huisartsgeneeskunde

Het coschap huisartsgeneeskunde heeft een driedelig doel:

  • Kennismaking met de huisartsenpraktijk als spil (poortwachter) in het Nederlandse systeem van gezondheidszorg en met de huisartsgeneeskunde als discipline;
  • Het zelfstandig doen van volledige consulten op voldoende niveau wat betreft hulpvraagverheldering, anamnese, onderzoek en beleid;
  • Kennismaken met de huisartsgeneeskunde ter oriëntatie op toekomstige beroepskeuze.

Gang van zaken

Voor aanvang van het coassistentschap maakt de coassistent een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit om te kijken of het klikt tussen de coassistent en de aios en met jou. Het coassistentschap duurt 6 weken. Er zijn drie (verplichte) terugkomdagdelen gepland, deze vinden normaliter plaats op een vrijdag. Het rooster wordt aan het begin van het coschap uitgereikt. Aan het einde van het coschap is er ook een mondeling tentamen voor de coassistent. Tot slot zijn er een paar andere verplichte bijeenkomsten die de coassistent bijwoont. Deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van het coschap huisartsgeneeskunde.

Een eigen ruimte voor de coassistent is wenselijk maar niet noodzakelijk. Indien de coassistent meer dan 10% van de tijd afwezig is buiten het verplichte rooster om, bijvoorbeeld wegens ziekte, verzoeken wij u om contact op te nemen met de contactpersonen onderaan deze pagina. Meer informatie kun je nazien in het vademecum dat jou voor het begin van het coschap wordt gemaild.

Wat verwachten we van de opleider?

De keuze om als aios een coassistent te begeleiden is een opleidingskeuze die de aios samen met de opleider maakt. De aios maakt een ADART-N over wat de aios wil leren van het begeleiden van een coassistent. Maak afspraken met je aios over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en hoe om te gaan met de vergoeding. In principe gaat de vergoeding naar de opleidingspraktijk, tenzij jullie anders afspreken. Op de terugkomdag van je aios valt de verantwoordelijkheid over de coassistent bij jou.

  • Je begeleidt de aios in de ontwikkeling van de didactische vaardigheden.
  • Eén leergesprek per week is gericht op de begeleiding van de coassistent.
  • Tijdens het coschap behoudt je als opleider te allen tijden de supervisie en de eindverantwoordelijkheid.

Verzekering van de coassistent

Het medisch handelen van coassistenten is verzekerd via de instantie waar het coschap wordt gelopen en dus niet via het VUmc. Dit betekent dat een coassistent onder de praktijkverzekering dient te vallen, te vergelijken met de verzekering voor de eigen werknemers in de praktijk. Wij raden aan de polis hierop na te slaan en zo nodig contact op te nemen met de verzekeraar. In de praktijk hoeft dit niet met meerkosten gepaard te gaan. Let vooral op de zogenaamde voorbehouden handelingen.

Wat kun je van ons verwachten?

Je ontvangt bij aanvang van het coschap het Vademecum ”coassistentschap huisartsgeneeskunde” met nadere informatie. Aan het einde van de coschap ontvang je de vergoeding van 750 euro. Als je een contract hebt met het studentenonderwijs van de VU wordt er een meerprijs berekend. Om de studenten goed te kunnen begeleiden bieden we de aios een startersdag aan met vakinhoudelijke en didactische onderwerpen.

Natuurlijk staan wij altijd voor je klaar; mocht je voor, tijdens of na het coschap vragen hebben, neem dan vooral contact met Mw. J.J.T. Huijsman, coördinator en/of Mw M.M.M. Pronk, planningsfunctionaris coschap huisartsgeneeskunde! Je kunt ons bereiken op: (020) 444 8244, email cohagvumc@amsterdamumc.nl