Opleiders

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Hoofd
Rob Dijkstra

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell
Roos Parti

Opleiders

Inleiding

De aios wordt voor het grootste deel opgeleid in de opleidingspraktijk en bij de externe stageplekken. Dit is een groot goed: geen huisartsopleiding zonder opleiders. Immers, vooral van hen leert de aios het vak. Daarom heeft Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc een opleidersteam dat ten dienste staat van de opleiders. Wij bieden persoonlijke ondersteuning bij het leren van het opleidersvak met een doortimmerd, gevarieerd en geaccrediteerd scholingsprogramma.

Het team heeft twee speerpunten: Scholing en Kwaliteit, beide met een eigen subteam. De wisselwerking tussen Scholing en Kwaliteit zorgt voor circulaire werking waarbij de input van de een zorgt voor actie bij de ander. De input voor het opleidersteam komt verder o.a. van landelijk beleid, onze eigen onderwijscoördinatoren (inclusief de leerlijnen), de kwaliteitscyclus van onder meer evaluaties en voortgangsgesprekken en natuurlijk onze Huisartsopleidersvereniging (HAOVUmc).

Het opleidersteam heeft drie subteams:

Klik op de linkjes voor meer informatie over deze teams en over de bijbehorende activiteiten, zoals leergangen voor huisartsopleiders, scholing voor de opleidingspraktijk, contact bij problemen, klachten en signalen.

Diversen

In de uitklappers hieronder staat informatie die opleiders op enig moment nodig kunnen hebben. Tevens staan er linkjes naar handige sites, zoals Huisartsopleiding Nederland en de NHG-info over praktijkaccreditatie.

Het archief van zowel de aios- als de hao-infobulletins staat hier.

Melding

 • De hao die langer dan 2 weken ziek is, of verwacht te zijn, geeft dit zo snel mogelijk door aan Sylvia el Gannouti (s.elgannouti@amsterdamumc.nl, 06-11107876).
 • Sylvia el Gannouti geeft deze melding door aan
  • de teamleider van de betreffende huisartsstage;
  • de COMO

Vervolgstappen

 • De teamleider van de betreffende huisartsstage neemt contact op met
  • de docenten en aios, om te inventariseren of de opleidingssituatie van de aios in het geding kan zijn;
  • de opleidingspraktijk ter inventarisatie van de opleidingssituatie en om zo mogelijk een beeld te krijgen van de duur van ziekte van de hao.

(Dit gaat altijd in goed overleg met de COMO)

 • Samen met alle betrokkenen wordt door de teamleider besloten of de aios in de praktijk kan blijven of dat een nieuwe opleider gezocht moet worden.

Essentiële overwegingen hierbij zijn:

  • past het leerplan c.q. passen de leerdoelen van de aios nog in de nieuw ontstane opleidingssituatie?
  • is er voldoende ruimte en expertise voor het invullen van leergesprekken, consultatie e.d.?
  • is er voldoende aandacht en expertise voor het voeren van voortgangsgesprekken en het doen van beoordelingen?

Na 4 weken

 • De teamleider neemt contact op met de opleidingspraktijk, docenten, aios om te bekijken of de uitgangspunten van de genomen beslissing nog dezelfde zijn.

Na 8 weken

 • Als (het ernaar uitziet dat) de ziekteperiode langer dan 8 weken gaat duren
  • heeft de teamleider overleg met het hoofd van de opleiding i.v.m. de regelgeving van de RGS. Samen bekijken zij of, met inachtneming van deze regelgeving, de opleiding in de betreffende praktijk voortgezet kan worden of een nieuwe opleider gezocht moet worden.
  • informeert de teamleider de COMO voor begeleiding van de hao.

Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over hun werk

Huisarts is een prachtig, veelzijdig beroep. Het is onze taak om de kennis en kunde die bij het beoefenen van het vak behoren over te dragen aan aankomende artsen. Om alle coassistenten goed op te kunnen leiden zijn er enthousiaste opleiders nodig.
Tijdens het derde jaar van de huisartsopleiding bestaat de mogelijkheid om als aios een coassistent op te leiden in de huisartspraktijk. Voor de aios is het een mooie kans voor het ontwikkelen van didactische vaardigheden, het leren geven van feedback, het onderwijzen in klinisch redeneren en kritisch observeren. Zoals jullie weten is opleiden een vak. Een inspirerend en zinvol vak. Soms grensverleggend en confronterend maar altijd leerzaam.

Lees verder op de pagina Aios-comodel

De taak van Huisartsopleiding Nederland is het stimuleren van kennisuitwisseling, goed onderwijs, goede toetsing, kwaliteit van opleiders en de vorming van netwerken tussen instituten en opleidingspraktijken. Hier vind je informatie over de accreditering, scholing en professionalisering.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Langdurige ziekte, verhuizingen en praktijkveranderingen kunnen van invloed zijn op je erkenning. Neem hiervoor contact op met Sylvia el Gannouti.

Om huisartsopleider te kunnen zijn moet de praktijk geaccrediteerd zijn. Lees er via bovenstaande link alles over. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Sylvia el Gannouti.

De SBOH is de werkgever van de aios en keert de vergoeding uit aan huisartsopleiders. Via bovenstaande link vind je informatie over de opleidersovereenkomst, vergoeding en de CAO van de aios.

De LHOV is de Landelijke HuisartsOpleidersVereniging. HAOVUmc is de lokale vereniging van onze huisartsopleiders.

De digitale leeromgeving van VU/VUmc. Hier vinden communicatie en opleidingsactiviteiten plaats tussen aios, huisartsopleiders en docenten. Lees er hier meer over.

in het Koppelplatform houd je jouw profiel en leerwerkplan bij. Het platform wordt gebruikt voor de koppeling van aios en (huisarts)opleiders voor alle stages van de huisartsopleiding. Lees er hier meer over.

Huisartsopleiders kunnen toegang aanvragen tot de VU bibliotheek online. Lees hier hoe je dat doet.