Opleiders

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Hoofd
Rob Dijkstra

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Roos Parti

Opleiders

Dit onderdeel is in ontwikkeling

Inleiding

Bij Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie VUmc is het Opleidersteam verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met onze opleidingsplekken, huisarts- en stageopleiders.

Het team bestaat uit twee subteams: Team Scholing en Team Kwaliteitsbeleid. Over die twee speerpunten lees je hieronder meer. De wisselwerking tussen Scholing en Kwaliteit zorgt voor circulaire werking waarbij de input van de een zorgt voor actie bij de ander. De input voor het opleidersteam komt verder o.a. van landelijk beleid, onze eigen onderwijscoördinatoren (inclusief de leerlijnen), de kwaliteitscyclus van onder meer evaluaties en voortgangsgesprekken en de Huisartsopleidersvereniging van het VU Medisch Centrum (HAOVUmc).

Algemeen

Op de pagina Opleiders Algemeen staat veel informatie die opleiders op enig moment nodig kunnen hebben en daar makkelijk terug te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen als de aios (langdurig) ziek is, of de opleider zelf. Wat moet je dan doen? Tevens staan er linkjes naar handige Wiki-pagina's, bijvoorbeeld over onze ICT-systemen (met daarbij de contactgegevens als er iets mis gaat), informatie over samen opleiden in de huisartspraktijk, een overzicht van medewerkers van de opleiding en een afkortingenlijst.

De Huisartsopleidersvereniging HAOVUmc vertegenwoordigt alle huisartsopleiders die betrokken zijn bij de Huisartsopleiding van locatie VUmc.

Scholing

In het subteam Scholing wordt uitvoering gegeven aan het scholingsbeleid voor huisarts- en stageopleiders. Op de pagina Scholing voor Opleiders staat de informatie over didactische scholing aan stageopleiders, huisartsopleiders en de praktijk (Maatjes, POH's, PA's).

Kwaliteit

In het subteam Kwaliteitsbeleid wordt uitvoering gegeven aan het kwaliteitsbeleid voor huisarts- en stageopleiders. Op de pagina Kwaliteit Opleiders wordt ingegaan op hoe wij de kwaliteit van onze opleiders en stageplekken waarborgen. Er zijn richtlijnen opgesteld waarbij we altijd uitgaan van hoor en wederhoor. Zo is er een Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders (COMO) en een procedure voor een Koppelconflict. Los van onze eigen richtlijnen zijn er ook eisen die de RGS stelt aan opleiders en opleidingsplekken. Ook daarover staat op de pagina Kwaliteit Opleiders meer informatie.