Scholing voor Opleiders

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell

Opleiders

Inleiding

Wij zien het als een van onze kerntaken om huisartsopleiders (hao's) te scholen voor en te ondersteunen bij het opleiden van aios. Ons Team Scholing is daar verantwoordelijk voor. Bij de scholing gaan wij uit van het landelijke competentieprofiel voor opleiders.
Naast scholing houdt dit team zich bezig met allerhande vragen vanuit de opleiders en het docententeam. Het doel is een brug te slaan tussen de opleiders, het onderwijs en natuurlijk de aios, om zo de kwaliteit van opleiden voortdurend te blijven bevorderen.

Team Scholing

Het team bestaat uit: Pien van Langen (voorzitter), Jan Simon Bakker (huisartsdocent), Simone van den Hil (GW-docent), Kathy van der Boom (huisartsdocent), Ruth ten Broeke (GW-docent), Martine Samsom (huisartsopleider namens HAOVUmc).
Het team wordt ondersteund door Amber Currell.

Opleidingsplan voor huisartsopleiders

In het opleidingsplan staat onder meer informatie over:

  • het verplichte curriculum voor opleiders, dat bestaat uit leergangen en paralleldagen;
  • persoonlijke begeleiding;
  • toetsing en kwaliteitsbewaking;
  • ondersteuning van de opleidingspraktijk.

Bekijk het volledige opleidingsplan op de pagina Opleidingsplan huisartsopleiders.

Forfaitaire punten

Forfaitaire punten worden toegekend volgens de landelijke richtlijnen van Huisartsopleiding Nederland. Een hoofdopleider krijgt per jaar maximaal 20 punten voor het opleiden van een aios en het volgen van paralleldagen en leergangen. Bij het te weinig volgen van paralleldagen volgt geen korting op de punten, maar een functioneringsgesprek. Een duo-opleider krijgt 10 punten voor het volgen van de leergangen en 10 punten voor het bijwonen van de paralleldagen.
De punten worden in één keer en uiterlijk eind januari van het opvolgende kalenderjaar verwerkt.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van deze richtlijnen.

Leergangen

Huisartsopleiders (hao's) volgen gedurende hun hele loopbaan als hao leergangen, de meerdaagse. Elke leergang duurt vier dagen per jaar, verdeeld over twee blokken van telkens twee aaneengesloten dagen in juni en november. In de tussentijd toetsen de deelnemers het geleerde in de praktijk, voeren opdrachten in de praktijk uit en koppelen de hiermee opgedane ervaringen in het tweede blok terug.

Lees verder: Leergangen

Samen opleiden

Opleiden doet een opleider nooit alleen. De huisartsopleider/s (hao’s) worden bijgestaan door de groepsdocenten, andere medewerkers van het instituut, door de praktijkassistente(s), POH’s en andere huisarts-collega’s. Steeds vaker komt het voor, dat de begeleiding in de praktijk niet door één hao wordt gedaan, maar door twee of meer huisartsen – wel of niet geregistreerd als opleider.

Lees verder: