Paralleldagen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell

Opleiders

Inleiding

Het verplichte curriculum voor huisartsopleiders bestaat uit Leergangen en Paralleldagen.

Huisartsopleiders volgen per jaar 6 paralleldagen. Zij komen bij elkaar onder leiding van de groepsdocenten van hun aios, samen met de huisartopleiders van de andere aios uit de betreffende groep. Voor huisartsopleiders die samen een aios opleiden geldt dat in ieder geval de hoofdopleider aanwezig is.
Deelname aan de paralleldagen is verplicht. Mocht de opleider om bepaalde redenen niet kunnen komen, dan meldt hij/zij dat bij de betreffende docent(en).

De paralleldagen vinden plaats van 9.30 tot 16.00 uur op het instituut, op de dag waarop gewoonlijk de reguliere terugkomdag van de aios is. Van 16.00 tot 16.30 uur is gelegenheid om individuele gesprekken met de groepsdocenten te voeren. De aios werkt op deze dag in de praktijk.

Op de paralleldagen zitten beginnende, gevorderde en ervaren opleiders samen in een groep. Er wordt dus niveau-heterogeen gewerkt.
Een of twee keer per jaar worden gedurende een of twee dagdelen ook de aios uitgenodigd. Tijdens deze koppel/(mid)dagen kan het opleider-aios-koppel met elkaar en andere koppels werken. Bij deze bijeenkomsten staat het plannen van leeractiviteiten en de begeleiding van en door de opleider centraal.

Wat gebeurt er tijdens de paralleldagen?

  • Collegiale consultatie over begeleidingsvragen
  • Afstemming van instituuts- en praktijkonderwijs
  • De medische thema’s per opleidingsfase
  • Bespreken voortgang praktijkopdrachten
  • Aandacht voor het IOP van de opleider
  • Training didactische competenties, zoals het bespreken van video’s van leergesprekken
  • Scholing op het gebied van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en speerpunten, zoals op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, arts-patiënt-communicatie en praktijkmanagement
  • Onderwijs van opleiders aan opleiders afhankelijk van de in de groep aanwezige expertise en leerwensen
  • Thema’s die aansluiten bij de leerbehoefte van de desbetreffende groep
  • Eén middag per jaar: keuzeworkshops met accent op de transfer van het geleerde naar de opleidingspraktijk