Differentiaties

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


2e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider 2e Fase
Hendrien Duijnhouwer

Coordinator differentiaties

Angela Weesie

Assistent teamleider
Hedwich Breuker

2e Huisartsstage

Naast reguliere onderwijs kun je in de 2e huisartsstage van de huisartsopleiding gebruik maken van een aanvullend, verdiepend onderwijsaanbod: de differentiatie.

Hiermee bekwaam je je meer dan gebruikelijk in een onderdeel van de huisartsgeneeskunde dat je fascinatie/interesse heeft.

Per 6 maanden volg je 1 x per maand in totaal 5 onderwijsdagen op het instituut waar de differentiatie wordt gegeven. Daarnaast kun je maximaal 3 uur praktijktijd besteden. Wil je echt plezier hebben van de differentiatie dan stop je er vooral eigen tijd in.

Let op: Naast naast het landelijke aanbod heeft HOVUmc de Differentiatie Onderwijs.

Hoe voer ik een differentiatie uit?

Een differentiatie duurt doorgaans 6 maanden, sommige 9 of 12 maanden.

Je bent in de opleidingspraktijk meer dan gemiddeld bezig met de patiënten die centraal staan bij de differentiatie van je keuze. Dat moet natuurlijk  wel mogelijk zijn in de praktijk waar je in het 2e Huisartsstage gaat werken. Bespreek dus met je opleider van tevoren je plannen en doelen. Bij de koppelingsprocedure kun je je wensen al kenbaar maken bij de opleiders.

Indien je een differentiatie kiest die door een ander instituut wordt gegeven dan valt de terugkomdag voor de differentiatie niet samen met het groepsonderwijs op je eigen instituut. Je volgt dan in een bepaalde week en de differentiatiedag en de  reguliere terugkomdag van je reguliere onderwijsgroep. In de week dat er differentiatieonderwijs c.q. workshops staan gepland op eigen instituut werk jij, ter compensatie, in de praktijk.

In het algemeen zijn de onderwijsdagen op:

  • HOVUmc: donderdag
  • LUMC: doorgaans woensdag
  • AMC: dinsdag

Wie kan een differentiatie volgen?

Iedere aios in de 2e huisartsstage kan een differentiatie volgen uit het aanbod van de verschillende instituten. Daartoe dien je voldoende leerruimte te hebben en (ruim) voldoende te presteren in de praktijk. Aan het einde van 1e Huisartsstage moet de ruimte in het IOP aangetoond zijn.

Als je de overtuiging hebt dat je die ruimte hebt in je leertraject en een differentiatie overweegt, maar twijfelt of je aan de criteria voldoet kun je contact opnemen met teamleider van de 2e Fase/coördinator differentiatie. In overleg met haar vraag je schriftelijk en voorzien van een toelichting, motivatie en recent curriculum een aanvullende beoordeling.

Voldoende leerruimte is o.a. aantoonbaar door voldoende scores op de:

  • LHK
  • CV-toets(en)
  • minimale score van 3 op alle taakgebieden van de laatste ComBeL 1e huisartsstage van zowel opleider als docent.

Angela Weesie zal daarop informatie inwinnen bij je docenten, een beslissing nemen en je hierover informeren. In geval van twijfel beslist het hoofd van de opleiding. Ook indien de aios het niet eens is met de uitslag beslist Nettie Blankenstein, hoofd opleiding.

Welke differentiaties zijn er?

Het landelijk differentiatie aanbod bestaat uit een pakket van differentiatie mogelijkheden overeenkomstig aan de onderwerpen van de NHG-kaderopleidingen (of zie: CHBB). Dit aanbod is samengesteld en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke opleidingsinstituten en is toegankelijk voor de aios van alle acht opleidingsinstituten, die voldoen aan de voorwaarden.

Het opleidingsinstituut van de afdeling huisartsgeneeskunde, die de 'eigenaar' is van een kaderopleiding, verzorgt ook de differentiatie met dit onderwerp. De differentiatie is een extra onderwijsaanbod nauw afgestemd op het cursorisch onderwijs van de opleiding en de inhoud van de kaderopleiding, maar is geen onderdeel van de kaderopleiding. Het bewijs van succesvolle voltooiing van de differentiatie kan later wel ingebracht worden bij het volgen van de betreffende kaderopleiding.

Landelijk aanbod

Op de website van Huisartsopleiding Nederland vind je het actuele overzicht van de beschikbare differentiaties.

Lokaal aanbod HOVUmc

Naast bovenstaande aanbod kun je je inschrijven voor de Differentiatie Onderwijs.

Inschrijven? Zo doe je dat!

Een maand voor de start van koppelingsprocedure ontvang je een brief met informatie over de koppeling, de differentiatie’s en de workshops.

Je schrijft je in via het inschrijfformulier. Als je voldoet aan de eisen wordt je aangemeld voor de differentiatie van je keuze. Je ontvangt bericht van het betreffende instituut over de uitvoer van de differentiatie.

Let op:

  • Je kunt niet voor twee verschillende differentiatie’s kiezen als die elkaar overlappen;
  • Als je een differentiatie volgt kun/mag je GEEN workshops volgen. (Je werkt die dag immers in de praktijk, of volgt de differentiatie bij VUmc)
  • De gehele differentiatie valt binnen de duur van je opleiding.
  • Je werkt minimaal 3 volle dagen in de praktijk; je hebt dus een arbeidspercentage van tenminste 84%.

Inschrijfformulier