Behoefte aan advies en ondersteuning bij ethische vragen in de zorg rondom Corona?

Geachte relatie, beste huisarts,

Wellicht heeft u er  de afgelopen tijd al mee te maken gehad, maar de komende tijd kunt u in toenemende mate worden geconfronteerd met ethische vraagstukken die te maken hebben met de uitbraak van het Coronavirus.

Vragen over wie u wel en niet ziet in de reguliere zorg, de spoedzorg en de zorg voor zorgmijders. Over wie er wel wordt verwezen naar het ziekenhuis en wie niet. Over het omgaan met het gebrek aan beschermingsmateriaal, en tal van andere onderwerpen.

In veel ziekenhuizen bestaat er al een mogelijkheid tot ethische counseling, variërend van een individueel gesprek tot moreel beraad met een groep. Vanuit de afdelingen Ethiek van het Amsterdam UMC bieden wij vanaf maandag 23 maart die mogelijkheid tot counseling ook aan huisartsen aan. Individueel en met een groep. Bijvoorbeeld met uw hagro, of als huisarts(en) samen met de thuiszorg.

Wij bieden deze mogelijkheid aan die huisartsen aan die deel uitmaken van de Academische Huisartsennetwerken van het AMC en VUmc; maar kent u een collega die ook behoefte heeft aan ons advies en steun, deel dit bericht dan gerust.

Heeft u een vraag of een dilemma waarover u van gedachten wilt wisselen? Dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande link. Via deze link brengen wij u per mail in contact met Prof. Dr. Dick Willems, voormalig huisarts en medisch ethicus, en zo nodig andere ethiekondersteuners in AMC en VUmc. Schroom niet om uw bezorgdheid, dilemma’s of andere ethische zaken te bespreken als u daar behoefte aan heeft.

Door te klikken op onderstaande link opent zich een mail. In deze mail vult u uw eigen gegevens in en klikt u op ‘Verzenden’. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld.

Wij wensen u veel sterkte met alle uitdagingen!

Namens Prof. Dr. Dick Willems en de netwerkteams van Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC

Klik op deze link om een mail te versturen