Vakantie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''
 
'''Regelgeving'''
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]
Regel 32: Regel 31:
 
**[[Tijdsbesteding]]
 
**[[Tijdsbesteding]]
 
**[[Parttime]]
 
**[[Parttime]]
**[[Ziekte en re-integratie]]
 
 
**[[Compenseren]]
 
**[[Compenseren]]
 
**[[Zelfstandige periode]]
 
**[[Zelfstandige periode]]
 
**[[Vakantie]]
 
**[[Vakantie]]
 +
*[[Ziekte en re-integratie]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Conflict]]
 
*[[Conflict]]

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:54


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Cao artikel A9: Vakantie

SBOH.png
De onderstaande tekst is overgenomen voor leesgemak, de authoritieve tekst van dit artikel van de Cao vind je op de website van de SBOH.

Personeelsinformatie

Bij een voltijds dienstverband (38 uur) heb je recht op 228 vakantie-uren per kalenderjaar. In het jaar dat je begint met de opleiding en in het jaar dat jouw opleiding eindigt, worden de vakantiedagen naar rato van de duur van het dienstverband in dat jaar vastgesteld. Daarnaast geldt dat als de opleiding in deeltijd wordt gevolgd, het aantal vakantie-uren naar rato van het parttimepercentage wordt vastgesteld.

Bijvoorbeeld: Je begint op 1 september van een kalenderjaar met de opleiding voor 38 uur per week (=voltijds). Je volgt dat kalenderjaar 4 maanden opleiding en hebt dus recht op 4/12 x 228 = 76 vakantie-uren. Of: Je beëindigt de opleiding op 1 maart. Je hebt dat kalenderjaar 2 maanden de opleiding gevolgd en hebt dus recht op 2/12 x 228 = 38 vakantie-uren. Gedeelten van uren worden naar boven afgerond op hele uren.

Ook tijdens zwangerschapsverlof worden vakantie-uren opgebouwd.

De SBOH gaat ervan uit dat je de vakantie-uren in het lopende kalenderjaar opneemt. Wanneer je onverhoopt toch niet alle vakantie-uren hebt kunnen opnemen, dan kun je resterende vakantie-uren  meenemen naar een volgend kalenderjaar. Niet-opgenomen vakantie-uren vervallen echter na zes maanden na afloop van het opbouwjaar. Vakantie-uren uit een opbouwjaar dienen dus voor 1 juli van het volgende kalenderjaar te zijn opgenomen. Dit geldt voor de wettelijke vakantie-uren. Het aantal wettelijke vakantie-uren wordt vastgesteld door het aantal te werken uren in de week te vermenigvuldigen met 4. Als je 38 uur per week werkt, dan is het aantal wettelijke vakantie-uren 152 (38*4).

Aan het einde van de opleiding dien je alle vakantie-uren opgenomen te hebben. Het is de bedoeling dat je zelf de opgenomen vakantie-uren registreert. Het opnemen van vakantie-uren doe je in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut, met in achtneming van de regels die het opleidingsinstituut op dit gebied kent. Het opnemen van vakantie-uren hoef je niet aan de SBOH door te geven.

Cao artikel 9 van deel A

  1. De aios heeft bij een volledige werkweek recht op 228 vakantie-uren per volledig gewerkt kalenderjaar met behoud van salaris.
  2. De aios die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is of een arbeidsduur heeft van minder dan 38 uur per week, heeft naar evenredigheid recht op de in lid 1 vermelde vakantie-uren.
  3. Tenzij het opleidingsbelang aantoonbaar wordt geschaad, kan een aios vakantiedagen opnemen in een door de aios gewenste periode.
  4. Het opnemen van vakantiedagen geschiedt in overleg met het opleidingsinstituut en de (stage-)opleider, waarbij de aios in de gelegenheid wordt gesteld om 3 weken aaneensluitend vakantie op te nemen.