Leergesprek

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

Notitie leergesprekken

Doel

Deze notitie dient om de belangrijkste aandachtspunten voor de leergesprekken vast te leggen.

Op iedere praktijkdag van de aios wordt, op een vast tijdstip met zo weinig mogelijk kans op storingen, een leergesprek gehouden tussen opleider en aios. Deze leergesprekken duren gemiddeld een uur of naar rato in het geval van een deeltijd werkdag.

Vorm

Vorm en inhoud kunnen sterk variëren afhankelijk van de wensen van beide partijen. Veelvoorkomende vormen van deze leergesprekken zijn:

  • Dagrapportage
  • Probleeminventarisatie
  • Consultbespreking naar aanleiding van een video-opname of een observatie
  • Toetsbespreking
  • Themabespreking
  • Evaluatiegesprek

Inhoud

De inhoud van de leergesprekken kan liggen op alle zeven taakgebieden van het Competentieprofiel van de huisarts.

Een verdere uitwerking van de verschillende vormen van nabespreking staat in het handboek didactiek van de opleider. De Huisartsopleiding VUmc heeft de verschillende vormen van leergesprekken opgenomen in het onderwijsprogramma voor opleiders

ALVU

Het Analyse Leergesprek formulier kan je hier downloaden:

  • ALVU (Invulbaar .doc Word formulier)