Aios – update van teamleiders (8 april)

Beste aios,

We hopen dat het jullie allen goed gaat en sturen jullie hierbij weer een update waarin we jullie informeren over nieuwe ontwikkelingen en allerlei binnengekomen vragen beantwoorden.

Externe stages per 1 juni starten zoals gepland
Voor aios die in het tweede jaar van de huisartsopleiding in verband met de crisis tijdelijk andere werkzaamheden doen of op een andere stageplek zitten, geldt dat de geplande stages per 1 juni voorlopig gewoon blijven staan. De alternatieve werkzaamheden/plekken lopen dus voorlopig tot (maximaal) 31 mei.

Bijhouden van werkzaamheden, begeleiding en leerdoelen
We krijgen uiteenlopende vragen over hoe we omgaan met de opleidingstijd van aios die ofwel vervangende werkzaamheden doen ofwel (beduidend) minder regulier patiëntencontact hebben. We hebben jullie eerder gemeld dat we nog niet kunnen voorzien hoe deze opleidingstijd straks beoordeeld gaat worden. In aanvulling hierop hebben we van de RGS begrepen dat er in het algemeen ruimhartig en flexibel wordt omgegaan met de huidige stages en de maximale opleidingsduur. Aan de ene kant geldt die ruimhartigheid ten aanzien van het laten meetellen van alternatieve werkzaamheden als opleidingstijd. Aan de andere kant zal die ruimhartigheid en flexibiliteit ook gelden als aios door deze omstandigheden niet alle leerdoelen kunnen realiseren en hun derde jaar graag wat zouden verlengen om tot een goede afronding van hun opleiding te komen. Belangrijk voor nu is het goed blijven registreren van je (alternatieve) werkzaamheden en begeleiding als basis voor besluitvorming op een later moment.

Diensten
We hebben verschillende vragen gekregen over dienstdoen. Antwoorden op die vragen staan het document Q&A inzet aios. Tevens is er een inhoudelijke checklist bij voor werken op de posten. Beide bijlagen zijn landelijke teksten opgesteld door SBOH en Huisartsopleiding Nederland en kun je terugvinden onder het kopje documenten op het corona-deel van deze website.

Met betrekking tot dienstdoen op de huisartsenpost vragen we je om contact op te nemen met onze collega Rinel van Beest indien:

• je bovenop de reguliere diensten op verzoek van de HAP extra diensten of andere werkzaamheden (bijvoorbeeld triagewerk) doet op de huisartsenpost. Voorwaarde voor deze inzet is dat instituut, opleider en aios akkoord zijn.
• je op verzoek van de HAP/huisartsorganisatie minder c.q. niet meer gaat werken op de reguliere stageplaats (huisartspraktijk of elders) om grotendeels c.q. helemaal te werken op andere locaties die aangestuurd worden door de huisartsenpost. Voorwaarde voor deze inzet is dat instituut, opleider en aios akkoord zijn.
In beide gevallen is sprake van “calamiteiteninzet” en moet met de nieuwe werkplek een calamiteitencontract worden opgesteld. Stuur je e-mail aan r.vanbeest@amsterdamumc.nl en vermeld hierbij svp jouw telefoonnummer.

Indien je problemen ervaart met dienstdoen (bijv. als je geen diensten mag doen op de post, geen visites mag rijden ivm de 1,5 meter afstand, …) bespreek dit dan met je docenten. We kunnen dan kijken wat we hieraan kunnen doen.

Terugkomdagen versus werken op je stageplek
Op 17 maart hebben we in onze eerste berichtgeving naar aanleiding van de Corona crisis alle tkd’s tot nader order afgelast. Het ziet er inmiddels naar uit dat deze periode van bijzondere omstandigheden nog wel even kan gaan duren.
De behoefte aan leren, ervaringen uitwisselen en met elkaar sparren zal blijven en mogelijk ook verder toenemen. Daarom is, ook op verzoek van jullie (o.a. via de LOVAH), weer gestart met terugkomdagen; op afstand via de digitale weg.
Voortschrijdend inzicht maakt dat vanaf heden de tkd’s weer doorgang vinden, dus niet meer zijn afgelast. Je wordt als aios verwacht aan die tkd’s deel te nemen, tenzij zorgverlening op dat moment door omstandigheden volgens jou en je opleider voorrang moet krijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als collega’s in je team zijn uitgevallen of er ineens een grote toestroom van patiënten is. Overleg dit dan s.v.p. wel even met je docenten. Je kunt dus wel incidenteel maar niet structureel afwezig zijn bij de terugkomdag.

De planning van de eerste sessies van expertonderwijs (voor jaar 2 en 3) is ook weer opgepakt (zie hieronder). Aanwezigheid hierbij is niet verplicht. Kijk waar het zinvol en passend is voor jou om aan mee te doen.

Expertonderwijs externe stages en 2e huisartsstage
Vanaf 9 april wordt er in de middag via ZOOM het eerste expertonderwijs gegeven. Voor CZ/GGZ is de planning rond, voor klinisch grotendeels. Voor het derde jaar zijn we volop bezig, maar is er nog een knelpunt op 16 april (hiervoor hebben alle geplande expertdocenten afgezegd, we hopen nog een ander te kunnen plannen).

Er zal wel wat minder expertonderwijs zijn omdat niet alle onderwerpen zich lenen voor online onderwijs en sommige expertdocenten op dit moment niet beschikbaar zijn voor onderwijs. Met de expertdocenten overleggen we op welke manier hun onderwijs omgevormd kan worden en via zoom gegeven.

In het algemeen hebben we de tijd ingekort van 13.30 tot 14.45 uur (vanaf 13.15 kan ingelogd worden) en zit er als voorbereiding vaker een e-learning, een filmpje enz. bij. De expertdocent gaat ervan uit dat aios voorbereid zijn. We zijn nog aan het bekijken welk onderwijs in kleinere groepen gegeven wordt en welke onderwerpen ook geschikt zijn voor grotere groepen. In Canvas wordt net als voorheen de informatie over het expertonderwijs gedeeld en de aios zullen een link voor zoom via de mail ontvangen.

We plannen expertonderwijs op de middagen die ervoor geroosterd stonden. Zodra een planning rond is wordt deze in Canvas gezet. Daarbij blijft alles met een licht voorbehoud afhankelijk van de ontwikkelingen. Dus het rooster kan nog wijzigen, in de zin van verandering van het onderwerp of annulering. Net als wij kunnen ook sommige expertdocenten nog niet in schatten hoe groot de drukte voor hen in de patiëntenzorg wordt. Het rooster delen we ook met Twente zodat aios die daar in de gelegenheid zijn ook deel kunnen nemen. Volgende week volgt meer informatie.

Gepland onderwijs 1e huisartsstage
Voor jaar 1 zijn we druk bezig met de geplande themadag op 21 april. Nadere info volgt zodra beschikbaar. Gepland onderwijs over Ethiek en Wetenschappelijke vorming gaat zoveel mogelijk door zoals gepland maar dan in een kortere vorm online via ZOOM. We zijn verder bezig met de planning en organisatie van de andere onderdelen.

Zelfstandige periode
In de huidige situatie plannen we minimaal tot en met juni geen zelfstandige periodes. Uiteraard kun je in overleg met je opleider wel kijken op welke punten je een regierol op je kunt nemen om verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te oefenen, ook al is de opleider aanwezig.

Vakantie opnemen
In de gegeven omstandigheden zal het niet altijd lukken om je vakantiedagen op te nemen. In het algemeen geldt dat als een vakantie al was aangevraagd, en de omstandigheden laten dit toe, neem die vakantie dan op. Nu vakantie aanvragen ligt niet voor de hand. Dit kan betekenen dat je meer verlofdagen dan gebruikelijk aan het opsparen bent; verlofdagen die je bij voorkeur later in het jaar zou willen opnemen. Dit kan met name tijdens de (3 maandse) externe stages lastig worden. Bespreek deze opname goed met je stagebegeleider en neem niet teveel dagen op tijdens deze relatief korte stageperiodes. Neem in een dergelijke situatie een resterend verlofsaldo bij voorkeur mee naar je derde jaar.

COVID-19 op de Wiki
De ontwikkelingen gaan snel. Er zijn de laatste weken via verschillende kanalen veel tips voor leren en onderwijs en online leermaterialen onder de aandacht gebracht. Op de Wiki zijn deze nu op onderwerp permanent vindbaar gemaakt. Op de homepage van de Wiki vind je bovenaan een nieuwe rode balk met de naam COVID-19. Als je erop klikt kom je in een bouwsteen waar alle nuttige info te vinden is. Vanuit deze bouwsteen zullen we de lezer steeds meer doorgeleiden naar andere Wiki-bouwstenen en naar externe websites.

Volgende LHK 30 september
Eerder gaven we aan dat de volgende LHK in oktober is, maar die staat gepland op 30 september.

Voor 1e huisartsstage: KOV van 28 april
De KOV toets van 28 april gaat door. De toets zal online worden afgenomen zodat je deel kunt nemen vanuit huis of vanaf je werkplek. Aanvullende informatie delen we zodra beschikbaar.

Voor 2e huisartsstage: differentiaties
Het differentiatie-onderwijs is i.v.m. de corona-crisis stilgelegd. Aios die op dit moment een differentiatie doen hebben hierover bericht ontvangen van Hedwich Breuker. Vooralsnog is de bedoeling dat inschrijven weer mogelijk wordt voor differentiaties die starten vanaf september 2020.

Continuering in gebruik van ZOOM
We hanteren sinds het uitbreken van de crisis ZOOM voor terugkomdagen en online gesprekken. Zoals bekend is er de nodige kritiek op ZOOM. Wij kiezen ervoor het gebruik van ZOOM te continueren. ZOOM hanteert een privacyreglement dat in principe voldoende houvast zou moeten bieden. Recente publicaties maken duidelijk dat privacy extra aandacht vraagt in de wijze waarop met ZOOM gewerkt wordt.

ZOOM reageert actief op signalen over de onveiligheid van de software en doet er alles aan om lekken zo snel mogelijk te dichten. Zo wordt bij elke meeting sinds 5 april 2020 ook een wachtwoord toegevoegd als extra beveiliging. De host geeft de deelnemers die inloggen handmatig wel/geen toegang tot de meeting. Wij kunnen geen uitspraak doen over hoe succesvol ZOOM is in het dichten van lekken. We ervaren momenteel veel gebruiksgemak van ZOOM. Laten we er zelf voor zorgen er geen risicovolle content opgeslagen wordt.

Bereikbaarheid instituut
HOVUmc is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10 en 16 uur op 020 4448378.

Hartelijke groet,
Jeroen Woertman – teamleider fase 1
Hendrien Duijnhouwer – teamleider fase 2