Aios – update van teamleiders (16 april)

Beste aios,

Hierbij sturen we jullie weer een update:

Opnemen van vakantie
In onze vorige update meldden we jullie dat je vakantie die je nu door de omstandigheden niet kunt opnemen kunt meenemen naar een volgende stage. De SBOH heeft na onze update hierover een ander standpunt ingenomen, en dat standpunt is leidend: opgebouwd vakantieverlof moet je in de betreffende opleidings- of stageperiode opnemen. Als je dat wilt, dan mag je tijdens jouw vakantie wel werkzaam zijn voor de praktijk/instelling, maar je moet daarvoor zelf afspraken maken met de praktijk/instelling over een eventuele vergoeding. Let op: voor deze periode moet je via de praktijk/instelling verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheid. Bekijk daarom de informatie op de SBOH-site.

Registratie werkzaamheden, begeleiding en leerdoelen
Op veel stageplaatsen is het patiëntenaanbod door de Corona-crisis flink veranderd. Dat heeft invloed op wat je wel en niet tijdens de stage kan leren. Je leert veel over Corona-gebonden zorg, en breder, (huisartsen-)zorg in crisissituaties. Door het wegblijven van veel patiënten bestaan er bij zowel de aios als de opleiding ook zorgen over het behalen van de ‘gewone’ leer- en opleidingsdoelen. Een vraag daarbij is of bepaalde stages verlengd zouden moeten worden.

Op 14 april hebben de hoofden van de huisartsopleidingen besloten dat de aios hun al vastgelegde individuele opleidingsschema volgen. De overgang naar de volgende stage gaat dus in principe gewoon door. Niet gehaalde leerdoelen kunnen mogelijk in volgende stages worden gerealiseerd. In het derde jaar evalueren de aios, opleider en docent samen of de aios voldoende competent is in de breedte van het vak. Een eventuele verlenging wordt dan pas aangevraagd. Onderhandelingen met de RGS zijn gaande om dit ook nog in het laatste kwartaal te mogen doen. De beperkte capaciteit van de huisartsopleidingen noopt tot terughoudendheid bij het toekennen van verlengingen.

Zoals we in de vorige update al lieten weten is het belangrijk om je (alternatieve) werkzaamheden en begeleiding bij te houden. Het gesprek over behaalde competenties en een mogelijke verlenging van de opleiding willen we namelijk graag voeren op basis van een concrete registratie van leer-/werkactiviteiten. Hierin kan zichtbaar worden wat je allemaal (extra) hebt geleerd en waar misschien nog hiaten zijn. De registratie is dus niet bedoeld als bewijsstuk, maar als geheugensteun om dit gesprek mogelijk te maken.

We hebben nu een procedure en een format opgesteld voor hoe je als aios je stage-activiteiten registreert en, samen met opleider en docent, evalueert. Je vindt deze procedure en het format plus een toelichting op de achtergrond ervan in de bijlagen. Bij deze dus het verzoek aan jullie om hiermee te gaan werken.

Een digitaal invulformulier vind je op de COVID-19-pagina van de wiki.

We hopen jullie hiermee van een handvat te voorzien. Mocht je er vragen over hebben, bespreek deze dan met je docenten.

Tot zover voor nu,
Hartelijke groet,

Jeroen Woertman, teamleider fase 1
Hendrien Duijnhouwer, teamleider fase 2