COVID-19 registratie HIS: valide data nu en in de toekomst

Registratieafspraken

In deze bijzondere tijden zijn we ons vanuit het academisch huisartsennetwerk Amsterdam aan het oriënteren hoe we achteraf kunnen analyseren en onderzoeken hoe de zorg voor corona patiënten in de eerste lijn en transmuraal verlopen is. We zijn daarbij afhankelijk van de registratie van zorggegevens. Om nu en later een correct en volledig overzicht te hebben van corona is daarom een aantal afspraken m.b.t. registratie van belang.

Codering

We hanteren de volgende reeds bestaande codes:

  • A27 : angst voor corona
  • R74: verdenking corona
  • R83: bewezen corona

Dat vraagt wel enige toelichting aangezien A27 zelf staat voor ‘angst virusziekte’, wat betekent dat de naam moet worden aangepast. Datzelfde geldt voor R74 en R83.

Episodetrein

Van nog groter belang is dat de “episodetrein” wordt gebruikt. Dit houdt in dat als een verdenking corona (R74) verandert in een bewezen corona dit apart wordt geregistreerd en niet wordt weggeschreven onder de naam verdenking met ICPC code R74. Immers, bij tellingen naar voorkomen van aandoeningen wordt in de meeste HIS’sen gekeken naar de episode plus ICPC code.

Opname en ontslag IC-COVID

Tenslotte is het van belang dat indien er in de ontslagbrief melding is gemaakt van een IC opname t.g.v. COVID, dit als volgt wordt omschreven in de episodetitel:

  • R83 Corona bewezen, IC opname {naam ziekenhuis}.

Graag de correspondentie over opname IC t.g.v. COVID koppelen aan episode “COVID IC
Opname” met als ICPC code R83.

Terugkoppeling meldsysteem Zorgdomein

Na melding binnen het COVID meldsysteem van Zorgdomein krijgt de huisarts retourinformatie in de vorm van correspondentie. Deze correspondentie dient (zie bijlage COVID-19 in ZorgDomein) gekoppeld te worden aan ICPC code R74 (bij verdenking COVID) of R83 (bij aangetoonde COVID).

Dit alles zodat wij nu en later valide data kunnen gebruiken.

Lees verder: Consortium Huisartsgeneeskunde start onderzoek naar niet-geteste Covid-19 sterfgevallen en intensieve zorg thuis,

Kijk verder: