Coronavirus – LHK geannuleerd, aanvullend bericht voor aios

Beste aios,

Zoals bekend zijn de terugkomdagen de komende twee weken (t/m 27 maart) geannuleerd. Dat betekent dat je, conform het beleid van SBOH, die dag op de opleidingsplek aanwezig moet zijn. We vragen je om met je opleider af te stemmen wat de consequenties hiervan zijn.

In sommige gevallen kan het lastig zijn deze dag in te vullen als de andere dagen op de opleidingsplek, bijvoorbeeld vanwege afwezigheid van je opleider of gebrek aan een spreekkamer. Mocht zoiets het geval zijn, maak dan afspraken met je opleider:

  • Indien jouw opleider niet aanwezig is, dan moet de opleider de opleidingstaken voor die dag overdragen aan een collega. Indien dat niet mogelijk is, kun je die dag niet je reguliere werkzaamheden verrichten. Je kunt uiteraard wel alternatieve werkzaamheden of leeractiviteiten doen.
  • Bekijk wat in jouw opleidingspraktijk nuttige alternatieve werkzaamheden kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van het assistententeam of ondersteunende werkzaamheden voor je opleider of andere collega’s.

Indien je de komende twee weken behoefte hebt aan overleg met je docenten, neem dan via de mail of telefonisch contact met hen op. Bij voorkeur op je reguliere terugkomdag of op de maandag (de vaste overlegdag van de docenten).

We gaan ervan uit dat ook deze extra praktijkdag op zinvolle wijze ingevuld kan worden en dat de extra capaciteit op de opleidingsplaats de zorgverlening ten goede kan komen.

We zullen de opleiders in lijn met bovenstaande informeren.

NB: De LHK die gepland staat voor 1 april aanstaande is ook geannuleerd. Er wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum. Zodra daar meer over bekend is informeren we jullie.

 

Vriendelijke groet,

Jeroen Woertman, teamleider fase 1 en AMA groep
Hendrien Duijnhouwer, teamleider fase 2