Onderwijs

Op maandag 23 maart hebben docenten en teamleiders overleg over een alternatieve invulling van het onderwijs. Veel docenten hebben al  een eerste onderwijsbijeenkomst via zoom gehouden en we zijn bezig meer online onderwijs beschikbaar te stellen en ook expertonderwijs online te gaan aanbieden. Voor sommige onderdelen wordt dat lastig omdat de experts nu extreem druk zijn in de praktijk. Nadere informatie volgt begin volgende week.

Het supervisieonderwijs gaat in principe door. De supervisor stelt vast of er voldoende leerruimte is voor de aios om in deze bijzondere omstandigheden supervisieonderwijs te volgen en maakt met het supervisiegroepje een afspraak om elkaar online te treffen middels Zoom. ‘Live’-bijeenkomsten raden we af conform de algemeen geldende beperkende maatregelen. Aios die aangeven onvoldoende leerruimte te hebben melden dit zelf aan de groepsdocent.

Schola Medica heeft leermateriaal SPOED gemaakt waarmee aios thuis kunnen studeren. https://www.scholamedica.nl/cursussen/aios/startclass-huisartsgeneeskunde-jaar-1

Teamleiders onderwijs Hendrien en Jeroen bemiddelen tussen verzoeken van overbelaste instellingen om een extra aios en verzoeken van aios die op hun huidige stageplek te weinig werk hebben of eigenlijk op reis zouden gaan. Zij vragen de aios om de inhoud en omvang van de werkzaamheden te registreren. Dat is ten eerste leerzaam, ten tweede weten we dan achteraf meer over de inhoud van het werk en of dit gemarkeerd kan worden als opleidingstijd.