Medewerkers – Beperkende maatregelen blijven geldig

Beperkende maatregelen uit de vorige corona berichten blijven geldig zonder einddatum, dus tot nader order. Dus: als regel thuis werken, geen groepsbijeenkomsten.

Scholen sluiten tot de paasvakantie. De kans is groot dat ook wij tot Pasen geen bijeenkomsten kunnen houden.

Teamleiders beslissen of team-overleggen doorgaan, en in welke vorm. Zie bericht ‘groepsvideo faciliteit’.