SBOH – Aios en het coronavirus

Bericht van de SBOH aan aios. Per mail verzonden op maandagmiddag 16 maart.

Naar aanleiding van de vele vragen van aios en opleiders hebben wij in overleg met de hoofden de volgende afspraken geformuleerd.

  • De aard van de werkzaamheden in praktijken en instellingen zijn de verantwoordelijkheid van de opleiders. Krijg je werkzaamheden die je competentieniveau overstijgen, bespreek dit dan op de werkplek. Lost dit niets op, neem dan contact op met het opleidingsinstituut.
  • De zorg voor een veilige werkomgeving ligt in eerste instantie bij de organisatie waar je werkt. Daar waar de arbeidsomstandigheden in het gedrang komen, is het de verantwoordelijkheid van de SBOH als werkgever om te bepalen wat nog verantwoord is. Ervaar je onveilige situaties, bespreek het dan op de werkplek. Lost dit niets op, meld het dan bij de SBOH.
  • Indien je meent dat je door je medische gesteldheid niet in staat bent bepaalde werkzaamheden te verrichten dan is het advies van de bedrijfsarts leidend. Ben je een immuno-gecompromitteerde aios dan behoor je tot een risicogroep. Bespreek op de werkplek wat je wel en niet kunt doen. Ondervind je hierbij problemen dan kun je je  melden bij (de bedrijfsarts van) de SBOH.
  • Als er ten gevolge van de coronacrisis onvoldoende werk is op je huidige werkplek of als je van mening bent dat je elders nuttiger inzetbaar bent, dan kun je in overleg met opleider en opleidingsinstituut elders worden ingezet. De SBOH geeft hier in principe toestemming voor. Laat de beoogde werkplek contact opnemen met de SBOH om de zakelijke afspraken vast te leggen. Voor ORT en overwerk geldt de Cao SBOH.
  • De SBOH ondersteunt van harte de verzoeken van praktijken en instellingen om aios extra uren te laten werken. We vertrouwen op je medewerking als er een beroep op je wordt gedaan.

De veelgestelde vragen met antwoorden vullen we regelmatig aan. Kijk daar eerst als je een vraag hebt. Vind je geen antwoord, stel je vraag aan de SBOH dan bij voorkeur per mail.
De SBOH/bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid coronatesten uit te laten voeren of de uitvoering ervan te bespoedigen.

We hebben veel waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle aios. Veel dank daarvoor en sterkte met wat er nog gaat komen.