Categorie: KBA 2.1 - Toestandsbeeld

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE systematiek en voert daarbij de noodzakelijke handelingen uit. Competenties
  • Betrekt bij het klinisch redeneren de urgentie en het toestandsbeeld, in plaats van alleen diagnose-gericht te denken.
  • Verheldert de acute zorgvraag, inclusief psychiatrische en psychosociale crisissituaties, bij over het algemeen onbekende patiënten, zonder toegang tot aanvullende informatie (inzage HIS).
  • Toont potentieel bedreigende ziekten en aandoeningen aan, of sluit deze uit; betrekt hierbij het verschil in prevalentie, incidentie en a priori kans van spoedeisende zaken in de praktijk, op de post, ambulancezorg en SEH.
  • Gaat op professionele wijze om met emoties, angst en ongerustheid, met oog voor ieders veiligheid.
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Samenwerken
  4. Organiseren
  5. Kennis en wetenschap