Hulp voor auteurs

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Zodra er een account voor je is aangemaakt ontvang je een uitnodigingsmail. Daarin staat jouw gebruikersnaam (voornaam tussenvoegsel achternaam) vermeld. Klik op login/create account onderaan elke willekeurige wiki-pagina. Vul je gebruikersnaam in en maak een wachtwoord aan.

1. Bouwstenen

 • Selecteer ‘Hulp voor auteurs’ in het uitklapmenu ‘Hulp’ in de taakbalk van de wiki.
 • Onder 'Uitgebreide leidraad en templates'op deze hulp-pagina voer je in het tekstvak naast de desbetreffende leerlijn de titel van je nieuwe pagina in (gebruik geen "of "-" in de naam). Check vooraf of er niet al een pagina met dezelfde of een vergelijkbare naam bestaat. Wellicht ten overvloede: kies een logische naam.
 • Nadat je geklikt hebt op ‘Maak bouwsteen’ opent het pagina-sjabloon. Knip (niet kopiëren) de tekst hiervan en plak deze in een Word-bestand. Sla daarna de lege pagina op.
 • Selecteer de optie Bewerken, waarna het grote (nu lege) tekstvak weer opent. Plak de tekst die je eerder had weggeknipt erin.
 • Pas de tekst in het sjabloon aan (zoals irrelevante info weghalen, de auteursnaam wijzigen).
 • Let op dat je leestekens, spaties, enters etc. niet wijzigt, want dan ontstaan er rare situaties op de pagina.
 • Het handigst is om de pagina pas aan te maken zodra je alle tekst die erop moet al geschreven hebt (in een Word-bestand). Zo kun je na het aanmaken direct de pagina vullen. Nadat de pagina is opgeslagen staat deze meteen online. Als je daarna nog in de nieuwe pagina werkt, is er tijdens het bewerken een nog niet volledige pagina online.

NB Zet bovenaan de pagina een disclaimer als je eventuele gebruikers wilt laten weten dat het een concept-pagina is.

Eenvoudig

 • Klik op Edit-knop rechtsboven en voer wijziging(en) door. Let op: Lay-out nooit veranderen (geen bold of underline selecteren en de koppen (kop 1, kop 2) van het tekst-sjabloon gebruiken.
 • Bekijk de wijzigingen, pas zo nodig nog aan en sla de wijzigingen op.
 • Omschrijf kort wat er gewijzigd is (voor het logboek en eigen geheugensteun).

Uitgebreid

 • Selecteer ‘brontekst bewerken’ via het uitklapmenu naast de Edit-knop om structurele wijzigingen door te voeren in de pagina-opbouw, de info-tabel op de pagina en de links en opsommingen.
 • Let op: elk(e) spatie, enter, interpunctie, leesteken kan de pagina volledig veranderen. Bewaar een versie van de oorspronkelijke tekst in een Word-bestand (copy – paste) voor het geval je iets verkeerd doet en iets/alles moet herstellen.
 • Als je een bepaalde stijl of lay-out van een andere wiki-pagina wilt gebruiken, kun je in het ‘brontekst bewerken’-scherm van de desbetreffende pagina zien welke codering is gebruikt (bv: dubbele haakjes, asterisk).
 • Bekijk de wijzigingen, pas zo nodig nog aan en sla de wijzigingen op. Omschrijf duidelijk wat er is gewijzigd (voor het logboek en eigen geheugensteun).


Voor een uitgebreide instructie voor het maken van een bouwsteen, raadpleeg de Leidraad aanmaken bouwstenen.

Leerlijn korte episode zorg


Leerlijn spoedeisende zorg


Leerlijn chronische zorg


Leerlijn complexe ouderenzorg


Leerlijn zorg voor het kind


Leerlijn psychische klachten


Leerlijn SOLK


Leerlijn palliatieve zorg


Leerlijn preventie


Leerlijn praktijkmanagement


Competentie leerlijnen

Leerlijn medisch handelen


Leerlijn professionaliteit


Leerlijn communicatie


Leerlijn kennis en wetenschap


Leerlijn diversiteit


2. Links

 • Klik op de Edit-knop rechtsboven.
 • Selecteer de tekst op de pagina waar je een link van wilt maken. Klik vervolgens op het koppeling-icoontje in de taakbalk (de in elkaar hakende schakeltjes).
 • Selecteer tab ‘externe koppeling’ en plak de volledige URL in het tekstveld. Na opslaan controleren of het goed gegaan is.
 • Klik op de Edit-knop rechtsboven.
 • Selecteer de tekst op de pagina waar je een link van wilt maken. Klik vervolgens op het koppeling-icoontje in de taakbalk (de in elkaar hakende schakeltjes).
 • Selecteer tab ‘pagina’s zoeken’ en typ in het tekstveld de eerste letters (bijv. hulpvraag). Juiste pagina selecteren en opslaan. Na opslaan controleren of het goed gegaan is.
 • Klik op de Edit-knop rechtsboven.
 • Selecteer de tekst op de pagina waar je een link van wilt maken. Klik vervolgens op het koppeling-icoontje in de taakbalk (de in elkaar hakende schakeltjes).
 • Selecteer tab ‘pagina’s zoeken’ en typ Bestand: en de naam van het bestand. Juiste bestand selecteren en opslaan. Na opslaan controleren of het goed gegaan is.

LET OP!

 • Je kunt alleen een bestand linken dat eerder is ge-upload in het ‘wiki-magazijn’.
 • Bij het zoeken naar documenten is het tekstveld gevoelig; begin altijd met Bestand: en typ de precieze bestandsnaam inclusief eventuele hoofdletters.
 • Bij het openen van een bestand kan een tussenpagina vesrchijnen die op een foutmelding lijkt. Om dit op te lossen, voer je direct na het opslaan van de aangepaste pagina de volgende stappen uit: ga naar ‘brontekst bewerken’ en zoek de tekst/link van het bestand. Je ziet dan staan: …‘Bestand:…’. Vervang het woord ‘Bestand’ door ‘Media’ en laat verder alle leestekens ongewijzigd. Sla op. Nu linkt hij direct door naar het bestand (als download). Controleer dit voordat je verder gaat.

3. Bestanden

 • Geef eerst het bestand een duidelijke, uniforme naam i.v.m. de vindbaarheid na uploaden: bestandsnaam plus de datum van aanmaak/laatste wijziging (geen eigen aantekeningen als definitief of revisie). De bestandsnaam is zichtbaar voor elke gebruiker. Ook is de bestandsnaam hetgeen je intypt als je ernaar wilt linken vanaf de wiki. Kies dus voor uniforme bestandsnamen bijv. PTT voorafgaand aan PowerPoints of OWP voorafgaand aan Onderwijsprogramma’s.
 • Open instellingen (het tandwieltje) en selecteer ‘bestand uploaden’.
 • De rest spreekt voor zich: upload het bestand, voeg een omschrijving toe en sla op.
 • Om het bestand vindbaar te maken maak je een link op de desbetreffende wiki-pagina (zie: link naar bestanden op wiki).
 • Selecteer ‘bijdragen’ in het uitklapmenu naast je gebruikersnaam (boven de Edit-knop).
 • Selecteer (direct onder de paginatitel) het linkje ‘uploads’ voor de bestanden die jij zelf aan het wiki-magazijn hebt toegevoegd. Voor de lijst van een collega vul je eerst de desbetreffende naam in bij ‘IP-adres of gebruikersnaam’.
 • Open het te wijzigen bestand en bekijk onder het kopje ‘Bestandsgebruik’ op welke wiki-pagina’s er momenteel een link staat naar dit bestand. Als dat klopt en je wilt op al die pagina’s de nieuwe versie van dit bestand gekoppeld hebben, ga je verder met onderstaande stappen:
 • Klik onder het tabelletje ‘Bestandsgeschiedenis’ op ‘Een nieuwe versie van dit bestand uploaden’.
 • Upload nu nieuwe bestand en beschrijf wat er nieuw is aan deze versie en de reden van de wijziging.
 • Controleer op de betreffende wiki-pagina’s of de wijziging gelukt is.

NB Misschien is het weer nodig om in de brontekst de naam van het bestand op de pagina van ‘Bestand’ naar ‘Media’ te wijzigen, om de tussenpagina te voorkomen (zie laatste punt bij: link naar bestand op wiki).

4. Pagina's

 Lorem ipsum...

Eenvoudig

 • Klik op Edit-knop rechtsboven en voer wijziging(en) door. Let op: Lay-out nooit veranderen (geen bold of underline selecteren en de koppen (kop 1, kop 2) van het tekst-sjabloon gebruiken.
 • Bekijk de wijzigingen, pas zo nodig nog aan en sla de wijzigingen op.
 • Omschrijf kort wat er gewijzigd is (voor het logboek en eigen geheugensteun).

Uitgebreid

 • Selecteer ‘brontekst bewerken’ via het uitklapmenu naast de Edit-knop om structurele wijzigingen door te voeren in de pagina-opbouw, de info-tabel op de pagina en de links en opsommingen.
 • Let op: elk(e) spatie, enter, interpunctie, leesteken kan de pagina volledig veranderen. Bewaar een versie van de oorspronkelijke tekst in een Word-bestand (copy – paste) voor het geval je iets verkeerd doet en iets/alles moet herstellen.
 • Als je een bepaalde stijl of lay-out van een andere wiki-pagina wilt gebruiken, kun je in het ‘brontekst bewerken’-scherm van de desbetreffende pagina zien welke codering is gebruikt (bv: dubbele haakjes, asterisk).
 • Bekijk de wijzigingen, pas zo nodig nog aan en sla de wijzigingen op. Omschrijf duidelijk wat er is gewijzigd (voor het logboek en eigen geheugensteun).

Pagina’s volgen

Het volgen van pagina’s kan op twee manieren: Na bewerking: na het bewerken/aanmaken van een pagina krijg je de vinkje met de optie “Deze pagina volgen” aangeboden. Bij openen pagina: als je een pagina bezoekt klik je op het driehoekje naast de edit knop en kies je voor de optie volgen.

Volglijst tonen

De volglijst open je via het driehoekje naast je gebruikersnaam, kies in het menu voor volglijst. De volglijst wordt automatisch aangelegd bij pagina’s die je zelf aanmaakt. Wanneer iemand anders de pagina heeft gemaakt moet je zelf naar de pagina gaan om hem op de volglijst te plaatsen.

Volglijst aanleggen

Leg een lijst aan van pagina’s die je wilt volgen in de wiki. Een goed begin is de startpagina van je leerlijn en de bijbehorende bouwstenen, o.a. te vinden via het bouwstenen overzicht.

 • Selecteer ‘bijdragen’ in het uitklapmenu naast je gebruikersnaam (boven de Edit-knop); je ziet hier het overzicht van de laatste wijzigingen die jij op de wiki hebt doorgevoerd.
 • Achter elke wijziging staat tussen haakjes de omschrijving voor het logboek, die je hebt gegeven toen je de wijziging opsloeg. Zo zie je in een oogopslag wat je ook alweer had gedaan en waarom.
 • Klik achter de wijzigingsdatum op ‘wijz’ om de pagina voor en na die specifieke wijziging te zien.
 • Vul bij ‘IP-adres of gebruikersnaam’ de naam van een collega in om zijn/haar wijzigingen te kunnen zien. Je kunt ook vinkjes zetten om bijv. de selectie om te keren of kleine bewerkingen te verbergen.