Verplichtingen Klinische stage

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Sylvia Vlak (overleg | bijdragen) op 15 apr 2020 om 15:21 (LHK-maanden aangepast)
Ga naar: navigatie, zoeken


Klinische stage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Pacale Scheerman

Klinische stage

Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.

De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formuleren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie:

Let op - de informatie met betrekking tot de opdrachten is (nog) onder constructie

Opdrachten
Opdracht - IOP Klinische stage In overleg met de docenten
Opdracht - Peer-assessment
Opdracht - KPB*
Opdracht - Casuspresentatie
PICO (bij 6 maands stage)
De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.

*5 x KPB bij 3 mnd stage; 8 x KPs bij 6 mnd stage.

Toetsen
LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) Maart en september
* De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio. Voor de weging en vervolgacties zie LHK.
Beoordelingsmomenten 3 & 6 mnd stage
Intakegesprek opleider overdracht document Aanvang stage
Intakegesprek docent overdracht document*
Stagebezoek Halverwege stage
ComBeL opleider + voortgangsgesprek verslag Einde stage
ComBeL docent + voortgangsgesprek verslag
Voortgangsadvies docent
Exitgesprek + actualiseren overdracht document ism docenten
*Uitsluitend wanneer je andere docenten hebt in deze stage tov voorgaande stage.

N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio wordt niet door ons gebruikt.

Onderwijsevaluatie
Evaluatie stageinrichting door aios Einde stage
Evaluatie docent door aios
De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.
Voortgangsbeslissing
Voortgangsbeslissing Hoofd Einde laatste externe stage*
*Aan het einde van de laatste externe stage (Klinische, CZ of GGZ), in te vullen door het hoofd van de opleiding.

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage