Uitleg geven bij SOLK: Waar zijn we het over eens? (de gezamenlijke probleemdefinitie): verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(geen verschil)

Versie van 12 jul 2019 om 12:32


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt (SOLK), bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. komt geregeld de situatie voor dat patiënt en huisarts hele andere ideeën hebben over de klachten. De patiënt is ongerust, wil weten wat er aan de hand is, wil nader onderzoek of zelfs een verwijzing. De huisarts denkt dat er 'niks' aan de hand is, dat wil zeggen geen ernstige aandoeningen, maar wel 'klachten'. Hoe kun je als huisarts deze situatie hanteren. Daar geeft deze demonstratie-video een voorbeeld van.

Doel

De AIOS kan met de patiënt met SOLK, ook als ze het schijnbaar oneens zijn met elkaar, tot een 'gezamenlijke probleemdefinitie' komen. Na de video bekeken te hebben kan de AIOS zelf gaan oefenen en proberen vertrouwd te raken met deze manier van werken.

Gebruiksaanwijzing

Geschikt om op de TKD, samen met de HAO of thuis voor zelfstudie te gebruiken. Probeer deze nieuwe manier van werken een keer bij een patiënt. Begin bij 'gemakkelijke ' patiënten. Al doende zul je merken dat je je eigen woorden gaat kiezen en op een manier uitkomt die bij jou past. Neem eventueel een keer zo'n gesprek op en bekijk het met je HAO of op de TKD.

Onderwijsactiviteiten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit