Leerlijn diversiteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn interculturaliteit
Leerlijnhouder

Sylvia Mennink

Leerlijnmedewerkers

Mariël Jacobs
Elzelyne Balkema

Zowel als dokter als als mens hebben we regelmatig te maken met mensen met wie we een cultuurverschil voelen. Denk aan de verschillen tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en uiteraard de verschillen in religieuze of etnische achtergronden. Anderzijds hebben we vaak meer gemeen met elkaar dan we misschien denken. In deze leerlijn willen we aios, docenten en opleiders handvatten bieden om deze verschillen en overeenkomsten eens met elkaar te onderzoeken. 

Actuele artikelen en suggesties voor KEEK op de WEEK:

Bouwstenen in de leerlijn interculturaliteit

De bouwstenen in de leerlijn interculturaliteit Sjabloon:Bouwstenen - Leerlijn interculturaliteit Veel nuttige informatie vindt u ook op:

- http://www.pharos.nl/ ,

- www.huisarts-migrant.nl, en

- in het boek "Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartspraktijk".

"In Nederland wordt van zorgprofessionals verwacht dat zij vraaggericht werken. Een aspect daarvan is dat zorgprofessionals goed kunnen omgaan met culturele achtergronden en verschillen in beleving van patiënten en cliënten. Zij krijgen in hun werk met mensen uit allerlei culturen te maken. In Nederland wonen immers mensen van maar liefst 190 verschillende nationaliteiten. Zorgprofessionals moeten alle mensen passende zorg kunnen bieden. In de kennisbundel "intercultureel vakmanschap in de zorg" vindt u actuele informatie hierover. Het is bedoeld voor docenten in Zorg en Welzijn.

Leerlijnoverzicht
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit