Leerlijn medisch handelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Medisch-technische vaardigheden en communicatie vallen onder het kopje medisch handelen. Daar voor communcicatie een aparte leerlijn is ontwikkeld, zal de focus van deze leerlijn liggen op de vaardigheden van de aios.

Leerlijn medisch handelen
Leerlijnhouder
Drs. Wim WIllems

Docent huisarts

Leerlijnmedewerkers
Drs. Chris Rietmeijer

Docent huisarts

Drs. Sjors Konijn Docent huisarts

Dr. Yeun Ying Wong
Huisarts


Visie leerlijn

Medisch-technische vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het huisartsenvak. Los van het belang van het goed  uitvoeren van vaardigheden, dragen vaardigheden belangrijk bij aan het werkplezier en het competentiegevoel van aios en huisarts.

De aios leert vaardigheden vooral in de praktijk. Daar dienen de situatie en de urgentie zich aan om iets uit te voeren en te oefenen. De ondersteuning van uit het opleidingsinstituut is tweeledig: 1. Opleider en aios faciliteren bij het praktijkleren, o.a. via deze leerlijn. 2. Aios de gelegenheid geven tot droog oefenen van vaardigheden, bijv. middels fantomen (formulier fantomen aanvragen).

In het kader van deze visie delen we de vaardigheden, binnen deze leerlijn, in twee groepen:

-       de basisvaardigheden en

-       de huisartsgeneeskundige vaardigheden in engere zin (ofwel: complexe vaardigheden).

De basisvaardigheden zijn die vaardigheden die de aios geacht wordt in de basisopleiding geleerd te hebben (ausculteren, buikonderzoek et cetera). De complexe vaardigheden zijn meer toegespitst op de huisartsgeneeskundige situatie (Cyriax, IUD en dergelijke). Het huidige huisartsenonderwijs richt zich voornamelijk op de complexe vaardigheden. Aios voelen zich daarin vaak (nog) onbekwaam. En gericht op deze onbekwaamheid van de aios bestaan voor het aanleren van complexe vaardigheden diverse onderwijsvormen en tal van filmpjes, bijvoorbeeld via de NHG-website.

De aandacht voor zowel het beheersen van de basisvaardigheden door aios als voor het beoordelen ervan door de hao blijken kleiner. Dit, terwijl de basisvaardigheden een groter en belangrijker deel vormt in de dagelijkse consultvoering in de praktijk. Een mogelijke onderliggende oorzaak is dat het lastiger is om deze vaardigheden te bespreken met elkaar. Gêne kan bijvoorbeeld een rol spreken. Dit klemt des te meer, omdat de vooropleiding niet voor alle aios gelijk meer is. Er mag daarom niet automatisch aangenomen worden dat de aios de basisvaardigheden bij het starten van de opleiding al (goed) beheerst.

De leerlijn maakt wegwijs binnen de bestaande online materiaal  voor het uitvoeren en leren van vaardigheden, o.a.te vinden op de site van Huisartsopleiding Nederland (link bouwsteen in aanmaak).

-       Lijst met vaardigheden geordend op thema en KBA

-       Instructiemateriaal (video / schriftelijk) van diverse vaardigheden

Daarnaast biedt de leerlijn bouwstenen aan om het vaardigenhedenonderwijs op de terugkomdag (instructie / toetsing) op een zinvolle manier vorm te geven.

Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit