Thema en KBA: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 2: Regel 2:
 
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[Regelgeving]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[Regelgeving]]</li>
<li class="breadcrumb-item">[[Toetsprogramma]]</li>
+
<li class="breadcrumb-item">[[Opleidingsplan]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li>
 
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li>
 
</ol>
 
</ol>

Versie van 18 apr 2019 om 09:19


Opleidingsplan

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Onderdelen van het opleidingsplan
-

Het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde definieert10 thema’s. Een thema vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg dat in ieder geval aan de orde moet komen tijdens de opleiding van de aios: ofwel in de opleidingspraktijk, ofwel in lokaal of landelijk onderwijs. Een thema beslaat een samenhangend geheel van klachten en/of aandoeningen; met een eigen set van beroepsactiviteiten. Voor elk thema is uitgewerkt welke beroepsactiviteiten kenmerkend zijn voor dit thema (i.e., kenmerkende beroepsactiviteit of KBA).

Thema

Als indelingsprincipe voor de verdeling van de huisartsopleiding in thema’s is gekozen voor overeenkomende klachten en aandoeningen, met daarnaast praktijkmanagement.

Elk van de geselecteerde thema's voldoet aan een of meerdere van de volgende criteria: 

  • Hoort tot de belangrijkste onderdelen van de huisartsgeneeskunde
  • Hoort tot de activiteiten van ‘de huisarts van de toekomst’ (Toekomstvisie huisartsenzorg 2022) (bv. vanwege maatschappelijke ontwikkelingen)
  • Aios kunnen (de integratie van) kennis en vaardigheden voor de betreffende zorg niet zonder meer ontwikkelen op basis van dagelijkse routine: het vraagt om het managen van de praktijk als opleidingspraktijk (bijv. faciliteren dat de aios daar specifieke patiëntgroepen ziet), gericht onderwijs en/of gerichte toetsing.
  • Kent een eigen set beroepsactiviteiten en daarbij behorende competenties die typerend en uniek zijn voor het betreffende thema en daarom gericht onderwezen en getoetst dienen te worden.  

KBA

  • Van wezenlijk belang voor het huisartsgeneeskundig handelen 
  • Didactisch gezien een goed voorbeeld van binnen het thema benodigde competenties
  • Vraagt om geïntegreerde toepassing van meerdere competenties, uit verschillende competentiegebieden
  • Observeerbaar als concreet gedrag en daarmee beoordeelbaar
  • Kan aan een aios kan worden toevertrouwd op het moment dat hij/zij voldoende competenties heeft verworven om de activiteit zelfstandig uit te voeren

Implementatie

De Thema's en bijbehorende KBA's hebben we, zoals ingegeven door het Toetsprogramma, vormgegeven middels de 10 naar de thema's vernoemde Leerlijnen.

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk