Verplichtingen 2e Huisartsstage: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k (Opdrachten (nog) onder constructie)
Regel 38: Regel 38:
 
* [[Tijdpad toetsing en beoordeling 2e Huisartsstage]]  
 
* [[Tijdpad toetsing en beoordeling 2e Huisartsstage]]  
  
 +
'''''Let op - de informatie met betrekking tot de opdrachten is (nog) onder constructie'''''
 
{| class="infobox huisarts2 box cel" width="100%"
 
{| class="infobox huisarts2 box cel" width="100%"
 
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Opdrachten<span>
 
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Opdrachten<span>

Versie van 3 apr 2020 om 15:01


2e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Nanda Stoll

2e Huisartsstage

Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.

De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formulieren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie:

Let op - de informatie met betrekking tot de opdrachten is (nog) onder constructie

Opdrachten
Instituutsopdracht - Polyfarmacie in overleg met de docenten
Instituutsopdracht - Psychische klachten of Instituutsopdracht - Palliatieve zorg
Instituutsopdracht - Praktijkmanagement
De aios voert 3 instituutsopdrachten uit. De bewijsstukken en inleverdata worden in overleg tussen aios en docenten vastgesteld.
Consultvoering
Pre-toets consultvoering 2e Huisartsstage in de 4e maand
Consultvoeringtoets 2e Huisartsstage 5 maanden voor einde opleiding
De aios levert hiervoor 4 consulten aan die de docenten beoordelen, eventueel in samenwerking met de hao.
Kennistoets
LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) april en oktober
* De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio. Voor de weging en vervolgacties zie LHK.
Beoordelingsmomenten
ComBeL opleider + Voortgangsgesprek verslag + Voortgangsadvies

ComBeL docent + Voortgangsgesprek verslag + Voortgangsadvies

in 4e maand
ComBeL opleider + Voortgangsgesprek verslag + Voortgangsadvies

ComBeL docent + Voortgangsgesprek verslag + Voortgangsadvies

4 maanden voor einde opleiding
Exitgesprek verslag

Exitgesprek verslag

einde opleiding
De aios voert 3 voortgangsgesprekken met de opleider en 3 met de docent. De aios maakt een verslag van het 1e en het 2e gesprek, legt dat ter aanvulling voor aan de opleider resp. de docent en slaat het op in het portfolio. Het 3e voortgangsgesprek aan het eind van de opleiding heeft het karakter van een afronding en exitgesprek.
Bekwaamheidsverklaringen
Bekwaamheidsverklaring aios als consultarts dient behaald te zijn in de 1e huisartsstage
Bekwaamheidsverklaring aios als visitearts 1e kwartaal
Bekwaamheidsverklaring aios als telefoonarts 3 maanden voor einde opleiding
De aios nodigt tzt de opleider uit via het E-portfolio ter ondertekening van de bekwaamheidsverklaringen.
Onderwijsevaluatie
Evaluatie hao door aios / LEOh (Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgen.) einde 2e huisartsstage
Evaluatie docent door aios einde 2e huisartsstage
Evaluatie hao door docent* einde 2e huisartsstage
Evaluatie docent door hao* einde 2e huisartsstage
De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.

* Deze evaluaties staan hier om reden van vindbaarheid maar zijn geen aios-taak.

Voortgangsbeslissing
Voortgangsbeslissing hoofd 4 maanden voor einde opleiding

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage