Leerlijn korte episode zorg

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Yeun Ying Wong (overleg | bijdragen) op 26 apr 2018 om 12:00 (Versie 1452 van Yeun Ying Wong (overleg) ongedaan gemaakt)
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze leerlijn is in oprichting

Inleiding leerlijn

Auteur: E. Fokke

Korte episode zorg omvat het grootste deel van de zorg die door huisartsen wordt geleverd. Een medische zorgvraag valt onder de korte episode zorg als de huisarts in één tot maximaal drie consulten de diagnostiek, de behandeling en het aanvullend beleid kan afronden.

In deze leerlijn worden niet alle negen KBA’s Korte episode zorg uitgewerkt, omdat veel onderwerpen reeds in andere leerlijnen aan de orde komen. In deze leerlijn Korte episode zorg ligt de focus op:

  • de kennis van de epidemiologie van de belangrijkste aandoeningen waar de huisarts mee te maken krijgt
  • ziektescripts
  • pluis/niet-pluis gevoel
  • klinisch redeneren en het kunnen opstellen van adequate werkhypotheses
  • het nut van aanvullende diagnostiek
  • verslaglegging, registreren en coderen
  • het stimuleren van zelfzorg en zelfmanagement
  • het verwijzen naar evidence-based voorlichtings- en adviesmateriaal voor arts en patient (bijv. Thuisarts.nl)

Voor arts-patient communicatie, waaronder het verhelderen van de hulpvraag, de anamnese, shared decision making, evalueren en adviseren, etc., verwijzen we naar de leerlijn APC. Ook voor de onderwerpen diversiteit, psychische klachten en aandoeningen, lichamelijk onderzoek, therapeutische injecties en kleine chirurgische verrichtingen verwijzen we naar de leerlijnen waar deze onderwerpen specifiek aan de orde komen. 

Deelthema 1: Voert een consult

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 1

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 2

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 3

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 4

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 5

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 6

Deelthema 2: Voert een telefonisch of e-health consult

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 7

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 8

Deelthema 3: Superviseert de assistente

Sjabloon:KBA - Korte episode zorg - 9