Leerlijn communicatie

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Leerlijn APC)
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn communicatie
Leerlijnhouder

Gert Roos

Leerlijnmedewerkers

Marrit Kool

Communicatie

Artsen voeren tijdens hun werkzame leven zo’n 200.000 gesprekken met patiënten. Om deze gesprekken in goede banen te leiden is het kunnen toepassen van professionele gespreksvaardigheden van belang. Goede arts-patiëntcommunicatie is van positieve invloed op de tevredenheid van de patiënt en de arts, en op de effectiviteit van de behandeling.

Arts-patiëntcommunicatie (APC) binnen de opleiding

Om je gespreksvaardigheden te verbeteren, heb je allereerst kennis en begrip nodig: wat gebeurt er in een consult op gebied van communicatie?, welke keuzes maak je in een gesprek? Vervolgens is oefening onder supervisie van inspirerende rolmodellen van belang.

Het onderdeel APC op deze Wiki biedt je praktisch materiaal waarmee je je kennis en vaardigheid op dit gebied kunt vergroten. Zowel theoretische achtergronden en communicatiemodellen als hulpmiddelen in gespreksvoering komen aan bod. De terugkomdag en opleidingspraktijk bieden vervolgens ruimte voor het oefenen - onder andere door middel van duo-spreekuren, video-observaties en rollenspelen.

APC-gespreksvaardigheden in de opleiding

Het onderwijs over arts-patiëntcommunicatie wordt in de opleiding in twee stappen opgebouwd. Eerst leer je de basisgespreksvaardigheden. Zodra je die beheerst, is er ruimte voor de tweede stap: context-specifiek en doelgericht communiceren.

  1. Basisgespreksvaardigheden. In de eerste zes maanden van de eerste huisartsstage werk je aan de basisgespreksvaardigheden van arts-patiëntcommunicatie - zoals het verhelderen van de hulpvraag, het bieden van structuur en het goed uitleggen van je behandelvoorstel. Deze eerste opleidingsfase wordt afgesloten met de basis consultvoeringstoets. Daarin worden de basisgespreksvaardigheden getoetst.
  2. Context-specifiek en doelgericht communiceren. In het vervolg van de opleiding ga je de basisvaardigheden toepassen binnen de verschillende contacten met patiënten. Je leert je communicatie af te stemmen op de context van elk specifiek consult, maar ook om het in te zetten voor de doelen die je zelf binnen dat consult wil bereiken. Dit wordt ‘context-specifiek en doelgericht communiceren’ genoemd. Het huisartsenvak kenmerkt zich door een enorme variatie in contextfactoren, het doel van de dokter kan binnen het verloop van een consult variëren. In fase 2 van de opleiding wordt het contextspecifiek en doelgericht inzetten van communicatievaardigheden in meer complexe consulten getoetst.

APC-bouwstenen

Op deze Wiki zijn de APC-bouwstenen volgens bovenstaande indeling geordend. Deze bouwstenen helpen je om je te ontwikkelen op het gebied van gespreksvaardigheden. Bouwstenen hebben uiteenlopende vormen: op deze Wiki vind je ter ondersteuning van het onderwijs onder meer videomateriaal, communicatietools voor in de spreekkamer, powerpoint-presentaties en suggesties voor ondersteunende literatuur.

De bouwstenen bij APC - Basisgespreksvaardigheden zijn gerangschikt naar de verschillende fases van het consult, volgens het model van Silverman. Je kunt deze bouwstenen ook vinden via de zoekfunctie op de Wiki.

De bouwstenen bij APC - Context-specifieke en doelgerichte communicatie zijn ingedeeld naar de leerlijnen van de opleiding. Binnen elke leerlijn komen specifieke gespreksvaardigheden ter sprake. Zo wordt er binnen leerlijn SOLK aandacht besteed aan uitgebreide klachtenexploratie volgens het SCEGS-model, en leer je motiverende gespreksvoering in te zetten bij leerlijn chronische zorg. De bouwstenen over context-specifieke en doelgerichte communicatie kun je vinden onder de gerelateerde leerlijn, maar ook via de zoekfunctie op de Wiki.

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit