Selecteren van abstracts

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn kennis en wetenschap
Auteur

Hans van der Wouden

Stage

1e Huisartsstage

Competentie

6.2 Vakkennis

Type

Opdracht

Praktijkopdrachten

Doel

Wanneer je zoekt naar vakliteratuur, bijvoorbeeld via PubMed, heb je vaak te maken met een groot aantal ‘hits’. Veel zoekopdrachten leveren een groot aantal artikelen op die mogelijk relevant zijn voor je casus. Door het formuleren van een goede zoekstrategie kun je de oogst beperkt houden. Uiteindelijk wil je niet meer dan 1 of 2 artikelen selecteren die het meest relevant zijn, en tevens onderzoek van goede kwaliteit beschrijven.

Het selecteren van een relevant én goed artikel doe je meestal op basis van de abstracts (samenvattingen). Het beoordelen van abstracts is echter niet altijd eenvoudig; abstracts kunnen sterk variëren wat betreft volledigheid en kwaliteit. Doel van deze opdracht is:

 • bewust worden van de manier waarop je abstracts van wetenschappelijke artikelen doorgaans leest en selecteert,
 • ontwikkelen van vaardigheden om abstracts systematisch te beoordelen op kwaliteit en relevantie.

Activiteit

Resultaat

Voorbereiding

 • Voor de praktijkopdracht  Praktijkopdracht - Zoeken van literatuur - Diagnostiek en/of Praktijkopdracht - Zoeken van literatuur - Therapie heb je een top 5 van abstracts geselecteerd, die het meest informatief lijken te zijn voor een therapeutisch of diagnostisch probleem waar je in de praktijk mee te maken hebt gehad.
 • Wanneer je deze opdracht onafhankelijk van een voorgaande zoekopdracht wilt uitvoeren, kun je natuurlijk een nieuwe casus formuleren. Het kan gaan om elk dilemma of vraag betreffende therapie, diagnostiek, etiologie, prognose, bijwerkingen, enz. Formuleer een nieuwe zoekvraag in de vorm van een PICO.
  • Bedenk (engelstalige) zoektermen waarmee je in PubMed of een andere elektronische database kunt zoeken naar relevante literatuur.
  • Selecteer ook nu circa 5 abstracts die op het eerste gezicht het meest relevant zijn voor je casus.

Uitvoering

 • De opdracht betreft een discussieopdracht die je samen met 1 of 2 andere aios uitvoert.
 • Geef elkaar de 5 abstracts (in willekeurige volgorde), samen met een korte beschrijving van het casus en de zoekvraag (PICO).

Laat elke aios de abstracts op volgorde zetten, waarbij de artikelen worden geprioriteerd naar kwaliteit en relevantie voor de casus.

 • Bespreek en vergelijk de resultaten. Thema’s van het gesprek zijn:
  • Op basis van welke kenmerken worden abstracts geprioriteerd?
  • Is er sprake van consensus over de prioritering?
  • Bevatten de abstracts voldoende informatie?
  • Waar kijk je naar wanneer je de relevantie van een artikel voor de casus probeert in te schatten? En waar kijk je naar wanneer je de kwaliteit van het onderzoek probeert in te schatten?
 • Stel samen een korte checklist op van kenmerken van abstracts die kunnen helpen bij het selecteren van wetenschappelijke artikelen. Je kunt aan van alles denken: kenmerken van de onderzoekspopulatie, aantal patiënten in het onderzoek, setting van het onderzoek, uitkomstmaten, resultaten, tijdschrift, jaar van publicatie, type publicatie, aspecten van onderzoeksmethodologie, enz.
 • Maak (samen of apart) een verslag van de bespreking en bewaar dit in je portfolio. 

Leermateriaal

Resultaat

 • Een verslag van de bespreking van abstracts plus een checklist van belangrijke kenmerken van abstracts wordt opgenomen in het portfolio.

Tijd

Circa 2 uur, +45 minuten wanneer een nieuwe casus wordt geformuleerd:

 • Indien een nieuwe casus wordt geformuleerd: 45 minuten voor het formuleren van een klinisch probleem en PICO , zoeken en selecteren van circa 5 abstracts.
 • Beoordelen en prioriteren van abstacts: 30-45 minuten.
 • Bespreking resultaten en formuleren checklist voor beoordeling van abstracts (checklist): 45-60 minuten.
 • Schrijven verslag: 30-45 minuten.

Nabespreking

Het verslag wordt opgenomen in het portfolio, Hans van der Wouden geeft desgewenst feedback over de checklist.

De bouwstenen in de leerlijn kennis en wetenschap

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit