Het beste beleid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn wetenschap
Auteur

Hans van der Wouden
Nikki Claassen-van Dessel
Paul Janssen
Chris Rietmeijer

Stage

2e Huisartsstage

Competenties

6.3 Deskundigheidsbevordering

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

Zoveel huisartsen, zoveel meningen. Hoewel er door de komst van Evidence Based Medicine en huisartsenrichtlijnen veel meer uniformiteit is ontstaan in de manier waarop huisartsen hun vak uitoefenen, zijn er ook nog steeds onderlinge verschillen. Hierdoor kan het voorkomen dat dokter A gewend is om een probleem op manier A aan te vliegen, terwijl dokter B toch echt van mening is dat manier B beter is. Ook als AIOS kun je met je opleider van mening verschillen over het juiste beleid in een specifieke situatie. Wat doe je dan?

Doel

(H)erkennen van een meningsverschil met je opleider over een te voeren beleid en gezamenlijk zoeken naar evidence om tot een wetenschappelijk onderbouwde consensus te komen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden tijdens leergesprekken met je opleider.

Onderwijsactiviteiten

  • Breng tijdens het leergesprek concreet in kaart wat het meningsverschil tussen jou en je opleider is.
  • Formuleer op basis hiervan een PICO
  • Bedenk samen waar jullie gaan zoeken naar evidence. Te gebruiken bronnen zijn NHG standaarden, specialistische en/of multidisciplinaire richtlijnen, uptodate, Cochrane database, PubMed, Embase etc.
  • Maak vervolgens een taakverdeling t.a.v. het zoeken naar evidence. Wie gaat zoeken in welke bronnen?
  • Maak hierbij concrete afspraken over hoeveel tijd jullie besteden aan het zoeken
  • Plan een volgend leergesprek om de bevindingen te bespreken
  • Leg tijdens dit leergesprek de individuele bevindingen naast elkaar en beoordeel deze
  • Probeer op basis van de bevindingen tot een evidence based consensus te komen

Bronnen

Raadpleeg voor het uitvoeren van deze opdracht onderstaande bouwstenen in deze leerlijn.


De bouwstenen in de leerlijn kennis en wetenschap

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit