PICO

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf CAT)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn kennis en wetenschap
Auteur

Hans van der Wouden

Stage

1e Huisartsstage

Competentie

6.1 EBM

Type

Opdracht

Opdrachten

PICO staat voor:Patient Intervention Comparison Outcome

Uitvoerige beschrijving:

Inleiding in evidence-based medicine , Scholten et al, hoofdstuk 2.

Achtergrondinformatie:

zie www.pico.nu

Omschrijving

Een PICO is het startpunt voor een CAT: Critically Appraised Topic.

Zie verder: Leerlijn wetenschappelijke vorming.

Een goede CAT bevat de volgende elementen:

 1. Expliciete vraag
 2. Uitleg over relevantie van de vraag
 3. PICO benoemt alle elementen
 4. PICO past bij de vraag
 5. Zoekactie in evidence based databases
 6. Zoekactie transparant beschreven
 7. Goede beschrijving en kritische bespreking van geselecteerde artikelen
 8. Eigen conclusie is gebaseerd op de gevonden literatuur
 9. Eigen conclusie klopt met de mate van evidence
 10. Eigen conclusie wordt in voor de patiënt te begrijpen woorden uitgelegd

Formulieren

 • Checklists voor beoordeling artikelen (www.cochrane.nl > downloads) 
 • Download het Antwoordformulier praktijkopdracht zoeken van literatuur - Therapie.docx (voor de aios)
 • Download het Beoordelingsformulier PICO.docx (voor de beoordelaar)

De bouwstenen in de leerlijn kennis en wetenschap

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit