Leerlijn kennis en wetenschap

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn kennis en wetenschap
Leerlijnhouder

Hans van der Wouden

De verplichte opdracht Wetenschappelijke vorming in de eerste huisartsstage is ontwikkeld door Hans van der Wouden en wordt gegeven sinds 2012.

Hieronder wordt de eerste bijeenkomst beschreven en doorverwezen naar de daaropvolgende onderdelen.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst rond het thema wetenschappelijke vorming vindt plaats in de Amstel Academie computerzaal.

Het programma duurt één dagdeel en wordt verzorgd door Hans van der Wouden. Het bestaat uit een interactieve presentatie gevolgd door het gezamenlijk oefenen met vragen uit de groep.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Hoe zet ik mijn probleem uit de praktijk om in een onderzoekbare vraag?
  • Waar ga ik zoeken?
  • Hoe zoek ik efficiënt?
  • Hoe beoordeel ik gevonden literatuur?
  • Welke conclusie formuleer ik en hoe vertel ik het de patiënt?

Voorbereiding

We vragen je om zelf een vraag uit de praktijk mee te nemen om tijdens de bijeenkomst uit te werken. Zorg dat je (thuis en in de praktijk) toegang hebt tot de thuiswerk faciliteit van de VU bibliotheek, gebruik je VUmc account om in te loggen.

Vervolg

In de loop van het eerste jaar zullen verschillende elementen van de Wetenschappelijke vorming verder worden uitgediept middels praktijkopdrachten:

Zie verder.

Leerlijnoverzicht
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit