Leerlijn kennis en wetenschap

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn kennis en wetenschap
Leerlijnhouder
Hans van der Wouden
Leerlijnmedewerkers

Nikki Claassen-van Dessel
Paul Janssen
Chris Rietmeijer

Van de moderne huisarts wordt verwacht dat hij of zij in de dagelijkse praktijk werkt volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM). EBM is het oordeelkundig gebruikmaken van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs bij het maken van een keuze voor de diagnostiek of behandeling van een patiënt.

Maar hoe doe je dat? Volledig bijblijven met alle wetenschappelijke ontwikkelingen is onmogelijk, gezien de enorme hoeveelheid aan publicaties. Richtlijnen en standaarden, mits up-to-date, kunnen een goede handleiding zijn, maar zijn niet voor elke klacht of diagnostische test beschikbaar. Ook het varen op eigen ervaring of deskundigheid van collega’s zal niet altijd tot een bevredigende oplossing leiden.

De huisarts die zelfstandig ‘best evidence’ kan beoordelen en dit kan vertalen naar de praktijk, kan patiënten tot steun zijn door het geven van recente en goede informatie. Vervolgens kan de huisarts in overleg met de patiënt tot goed onderbouwde beslissingen komen. Om dit als huisarts te kunnen zijn EBM vaardigheden onmisbaar.

Het EBM onderwijs tijdens de huisartsopleiding heeft daarom de volgende doelen:

 • Het prikkelen van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid bij elke aios: wetenschap is leuk!
 • Het leren van vaardigheden om benodigde evidence op een praktische manier te achterhalen
 • Het ontwikkelen van kennis om evidence kritisch te beoordelen
 • Het leren vertalen van gevonden evidence naar toepassing in de dagelijkse praktijk


Competentie (uit het Competentieprofiel)

6.1 De huisarts onderbouwt de zorg op wetenschappelijk verantwoorde wijze

 • onderbouwt de zorg op wetenschappelijk verantwoorde wijze
 • vertaalt klinische problemen in een onderzoekbare vraag
 • selecteert beschikbaar wetenschappelijk onderzoek naar relevantie
 • beoordeelt de methodologische kwaliteit van de literatuur

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Evidence based practice

 • neemt klinische beslissingen zoveel mogelijk op grond van beschikbare evidence
 • vertaalt klinische problemen in onderzoekbare vragen
 • zoekt efficiënt naar het beste bewijsmateriaal in huisartsgeneeskundige richtlijnen
 • beoordeelt resultaten van wetenschappelijk onderzoek kritisch op methodologische kwaliteit


Competentie (uit het Competentieprofiel)

6.2 De huisarts bevordert ontwikkeling en implementatie van vakkennis

 • verzamelt gestructureerd data ten behoeve van onderzoek en scholing
 • weegt nieuwe wetenschappelijke inzichten op toepasbaarheid in de eigen praktijksituatie

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

nvt


Competentie (uit het Competentieprofiel)

6.3 De huisarts bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae en andere zorgverleners

 • brengt kennis in uiteenlopende leersituaties.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Deskundigheidsbevordering

 • rapporteert helder (schriftelijk of mondeling) over resultaten van eigen literatuur-searches
 • levert actieve bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van onderwijs


Zie verder

Leerlijnoverzicht
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit