APC - Basisgespreksvaardigheden

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Leerlijnhouder

Gert Roos

Leerlijnmedewerkers

Mariël Jacobs
Marrit Kool
Rinel van Beest

Communicatie

Consultvoeringstoetsen:

Wat zijn 'basisgespreksvaardigheden’?

Elk consult is anders, maar alle consulten bestaan uit dezelfde onderdelen met betrekking tot arts-patiëntcommunicatie (APC). Huisarts en communicatie-expert Jonathan Silverman beschrijft in zijn boek ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’ de zeven vaste ‘taken’ die in een consult aan bod komen. De figuur onder aan deze pagina geeft dit schematisch weer.

Voor elke taak zijn specifieke communicatievaardigheden nodig. Zo zal de huisarts bij ‘informatie inwinnen’ het perspectief van de patiënt onderzoeken en proberen de hulpvraag te achterhalen. Zij zal onderzoekende vragen stellen (exploreren) en attent zijn op de emotionele onderstroom in het consult (gevoelsreflecties geven). Dat zijn voorbeelden van basisgespreksvaardigheden; ze zijn voor een huisarts van groot belang om het gesprek met de patiënt in goede banen te leiden.

Hoe leer je deze vaardigheden?

In de eerste zes maanden van de opleiding is er veel aandacht voor het leren van basisgespreksvaardigheden. Je doet zelfstandig theoretische kennis op en volgt onderwijs over dit onderwerp. Samen met je docent of opleider bekijk je opnames van consulten, je observeert je opleider tijdens zijn of haar spreekuur en je laat je door je opleider observeren tijdens jóuw spreekuur. Door te oefenen maak je je nieuwe vaardigheden eigen en bouw je een repertoire op van handige zinnen die je kunt gebruiken tijdens je consult.

Toetsing

In de vierde maand van de 1e Huisartsstage maak je een educatieve pre-toets die gericht is op je leerproces: je docenten en opleider bekijken een aantal door jou geselecteerde consultopnames en geven daar feedback op aan de hand van de MAAS-Globaal scorelijst. Twee maanden later volgt de Basis consultvoeringstoets waarbij je videoconsulten door externe beoordelaars beoordeeld worden met behulp van diezelfde scorelijst.

1e Huisartsstage
in de 4e maand voor de 7e maand
Pre-toets Basis consultvoeringstoetsBCT

Hoe ondersteunt de Wiki hierbij?

De taken die Silverman onderscheidt binnen een consult, vormen de kapstok voor de bouwstenen over basisgespreksvaardigheden. De bouwstenen kun je op meerdere manieren gebruiken: voor zelfstudie, als onderwerp van een leergesprek of ter ondersteuning van onderwijs op de terugkomdag. Voor docenten en opleiders is er een kort onderwijsprogramma dat gebruikt kan worden op een paralleldag.

Consult-taken volgens Silverman

APC Silverman vijf taken van het gesprek.jpg

Bouwstenen

Basisgespreksvaardigheden


Consulttaak 1 - Beginnen van het consult
Consulttaak 2 - Informatie inwinnen
Consulttaak 3 - Lichamelijk onderzoek
Consulttaak 4 - Uitleg en planning
Consulttaak 5 - Beëindigen consult
Consulttaak 6 - Structuur bieden
Consulttaak 7 - Relatie opbouwen

Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit