Effectief geruststellen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

‘Ongerustheid’ vormt een heel belangrijke reden om de huisarts te bezoeken. 'Geruststellen' is een essentiële communicatietaak in rond de helft van alle consulten.Vanuit onderzoek is inmiddels veel bekend over wat hierbij ‘werkt’, dus effectief is. Daarbij hoort: herkennen van ongerustheid (cues), onderzoeken waar de ongerustheid over gaat en effectieve gesprekstechnieken om de onrust te verminderen. Dit programma biedt handvatten voor het geruststellen, ook als er geen SOLK etc. speelt. Dus voor al die gewone gesprekken met ongeruste mensen: hoe breng je rust ?


Doel

• De aios krijgt kennis over ‘geruststellen’ vanuit recent onderzoek.

• De aios leert signalen van ongerustheid bij de patiënt te herkennen

• De aios kan de verschillende redenen voor die ongerustheid identificeren.

• De aios onderkent wat bijdraagt aan ‘geruststellen’ en ontwikkkelt een persoonlijke aanpak.

• De aios reflecteert over de eigen ongerustheid in het consult en krijgt handvatten om daarmee om te gaan.


Gebruiksaanwijzing

De kern van het programma wordt gevormd door de powerpoint met docentinstructies in de commentaarvelden. Onder ‘bronnen’ vindt je een overzicht van de opbouw van het programma. Bij het programma hoort een vrij uitgebreide voorbereidingsopdracht voor de aios. Kondig die enkele weken van tevoren aan in de groep. Het programma is op te splitsen in 2 delen zoals beschreven in ‘opbouw OWP’: een deel over herkennen en benoemen van ongerustheid, een tweede deel over effectief geruststellen en over de ‘ongerustheid bij de dokter’.


Onderwijsactiviteiten

Het programma kan gebruikt worden later in fase 1 en in fase 2. Het is ook bruikbaar voor onderwijs op een paralleldag.

Bronnen

Beschrijving van het onderwijsprogramma ‘effectief geruststellen’.

Voorbereidingsopdracht voor de aios.

Powerpoint ‘effectief geruststellen’ inclusief docentinstructies.

Informatiekaart effectief geruststellen.

‘No need to worry’: an exploration of general practitioners’ reassuring strategies https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2296-15-133

How doctors recognise that their patients are worried: A qualitative study of patient cues https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399119304318


De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit