Informatie-overdracht

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Noor Gimbrere
Ruth ten Broeke
Laurie Hageman

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie| |

De consulttaak 'Uitleg, planning en advies' bestaat uit een aantal onderdelen.

De huisarts deelt eerst haar bevindingen en eventuele diagnose met de patiënt. Ze sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de hulpvraag en het referentiekader van de patiënt. De huisarts dient te verifiëren of de informatie goed begrepen wordt. Het is van belang om de patiënt ruimte te geven voor een reactie. De huisarts gaat na of de uitleg aansluit op de vragen waarmee de patiënt naar het spreekuur kwam.

Pas daarna bespreekt de huisarts met de patiënt de volgende stap: aanvullende onderzoeken of behandelmogelijkheden.

Onderzoek laat zien dat huisartsen vaak (te) weinig tijd in het consult reserveren voor de consulttaak 'uitleg, planning en advies'. De nadruk ligt veelal op het stellen van een diagnose. Uit studies naar gezamenlijke besluitvorming, patiënt-tevredenheid, behandeltrouw en zelfs ziekte-uitkomsten, blijkt dat op al deze onderdelen beter wordt gescoord wanneer de informatie-overdracht naar de patiënt optimaal is, en de patiënt in de juiste mate betrokken wordt bij het daarop volgende keuzeproces.

Doel |

  • De aios kent het belang van goede informatie-overdracht
  • De aios maakt tijd en ruimte in het consult voor goede informatie-overdracht
  • De aios kent en beheerst de 'frisbee-techniek' en past deze toe

Onderwijsactiviteiten | 

  • Zelfstudie voorafgaand aan onderwijs of ter voorbereiding op de BasisConsultvoeringsToets
  • Onderwijs op de terugkomdag
  • Een leergesprek met de hao

Bronnen |

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie