Informatie-overdracht

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie| |

De consulttaak 'Uitleg, planning en advies' bestaat uit een aantal onderdelen.

De huisarts deelt eerst haar bevindingen en eventuele diagnose met de patiënt. Ze sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de hulpvraag en het referentiekader van de patiënt. De huisarts dient te verifiëren of de informatie goed begrepen wordt. Het is van belang om de patiënt ruimte te geven voor een reactie. De huisarts gaat na of de uitleg aansluit op de vragen waarmee de patiënt naar het spreekuur kwam.

Pas daarna bespreekt de huisarts met de patiënt de volgende stap: aanvullende onderzoeken of behandelmogelijkheden.

Onderzoek laat zien dat huisartsen vaak (te) weinig tijd in het consult reserveren voor het onderdeel 'uitleg, planning en advies'. De nadruk ligt veelal op het stellen van een diagnose. Uit studies naar gezamenlijke besluitvorming, patiënt-tevredenheid, behandeltrouw en zelfs ziekte-uitkomsten, blijkt dat op al deze onderdelen beter wordt gescoord wanneer de informatie-overdracht naar de patiënt optimaal is, en de patiënt in de juiste mate betrokken wordt bij het daarop volgende keuzeproces.

Doel| |

 • De aios kent het belang van goede informatie-overdracht
 • De aios maakt tijd en ruimte in het consult voor goede informatie-overdracht
 • De aios kent en beheerst de 'frisbee-techniek' en past deze toe

Gebruiksaanwijzing| 

Suggesties voor de docent om het onderwijs over dit onderwerp uit te werken, zijn te vinden in het werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT) (zie link hieronder). Dit werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 

Onderwijs over informatie-overdracht kan worden gecombineerd met onderwijs over gespreksvaardigheid 'exploreren'; zie daarvoor het werkboek (bron 5) en de bijbehorende presentatie (bron 6).

Ook is een combinatie mogelijk met een (kleiner) programma met focus op de interactie in deze fase, de 'frisbee' techniek (bron 7)

Onderwijsactiviteiten| 

 • Zelfstudie voorafgaand aan onderwijs of ter voorbereiding op de basis consultvoeringstoets
 • Onderwijs op de terugkomdag
 • Een leergesprek met de hao

Bronnen| |

 1. Powerpoint-presentatie 'Informatie-overdracht'.
 2. Voorbereidingsopdracht voor de aios.
 3. ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk’, Dielissen et al., NHG-uitgave, 1e druk.  
 4. ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’, Silverman et al., 3e druk. 
 5. Werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’
 6. Powerpoint-presentatie 'Exploreren'.
 7. Powerpoint presentatie 'frisbee techniek'

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit