Vaardigheden-carrousel

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Wim WIllems
Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Communicatie
Leerplek Onderwijsprogramma

Relevantie

Hoewel vaardigheden vooral in de praktijk geleerd worden, is het ook mogelijk om op het instituut vaardigheden te oefenen en te toetsen.

Het instituut beschikt over een set fantomen en andere oefenmaterialen waarop specifieke vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Op het terugkomdagonderwijs kan desgewenst gekozen worden om als groep één fantoom uit te lichten, of samen op meerdere fantomen tegelijk te gaan oefenen.

Voor de laatstgenoemde mogelijkheid bestaat er de vaardigheden-carrousel. Het is een actieve vorm van onderwijs voor en door aios, waarbij aios elkaar observeren en feedback geven over de getoonde vaardigheid. Er kan dan op één dagdeel (van 2.5 uur) 4 tot 6 verschillende vaardigheden geoefend worden.

Doel

Voor een optimaal en effectief gebruik van de vaardigheden-carrousel, worden de tijdsindeling en taakverdeling hieronder besproken.

Gebruiksaanwijzing

De vaardighedencarrousel kan natuurlijk ook gedaan worden zonder een strikt toetsend karakter: je doet dan de carrousel om elkaar te instrueren, samen te oefenen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Te gebruiken op de terugkomdag.

Deze bouwsteen geeft 2 versies van een vaardighedencarrousel:

1-    een carrousel (excelschema 4) voor 12 aios, waarbij 4 vaardigheden worden getoetst. Per vaardigheid zijn er 3 rollen: observator, kandidaat en simulatiepatiënt (respectievelijk A1, A2 en A3).

2-    Een carrousel (excelschema 6v) (oude versie: excelschema 6) voor 12 aios, waarbij 6 vaardigheden worden getoetst. Per vaardigheid zijn er 2 rollen: observator (tevens simulatiepatiënt) en kandidaat (respectievelijk A1 en A2).

De vaardigheden (“Stations”) zie je in het schema terug als een letter (A t/m F), de aios herken je aan een letter + nummer (A t/m F, 1 t/m 3). In het schema is met geel weergegeven wat aios A1 doet tijdens de carrousel. Iedereen komt aan bod bij alle toetsstations.

Praktisch houdt dit in dat de aios A1, A2 en A3 van tevoren met elkaar Vaardigheid A hebben voorbereid, aios B1, B2 en B3 Vaardigheid B et cetera.

Onderwijsactiviteit

1-    Voorbereiding: enkele weken voorafgaand aan de carrousel worden de te toetsen vaardigheden geselecteerd en verdeeld over de groepjes aios. De groepen bereiden de vaardigheid voor: dit houdt in dat de aios de vaardigheid zelf beheersen maar ook hebben afgesproken hoe ze de vaardigheid gaan beoordelen.

2-    Reserveer van te voren de benodigde materialen bij Arnold. Maak afspraken over het klaarzetten en opruimen van de materialen.

3-    Beide versies carrousels zijn in 1 dagdeel uit te voeren, maar de planning moet strak. Het verdient aanbeveling om een stopwatch te gebruiken om de wissels aan te geven.

Een beschrijving van de verschillende vaardigheden vind je op de site van Huisartsopleiding Nederland.

De beschikbare materialen en fantomen vind je op de website van HOVUmc.

Bijlage

Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit