Toekomst huisartsen spoedzorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn maatschappelijk handelen
Auteur

Martine Samsom

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

11. Leiderschap

Competentie

5.1 Gezondheidsbevordering

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie
Huisartsenpost

Relevantie

We hebben de 24 uurs huisartsenspoedzorg geregeld in Nederland, maar de organisatie en uitvoering staan onder druk en er is een flinke discussie aan de gang bij de huisartsen die de diensten doen.

Doel

 • Kennis nemen van geschiedenis en de huidige vorm
 • Knelpunten leren kennen
 • Een mening vormen
 • Meedenken over oplossingen voor de toekomst

Achtergrond

In Woudschoten hebben we de verantwoordelijkheid van 24h/7 huisartsen spoedzorg omarmd, wel met veel discussie [1]. Van 24h/7 de eigen patiënten helpen, heeft de huisarts gezien de toenemende druk de organisatie veranderd van dienst doen door huisartsgroepen (HAGRO) in de wijk naar grote huis-artsenposten voor de regio. Er is veel verbeterd. Je hoeft minder vaak dienst te doen en het is meer geprofessionaliseerd (samenwerken met chauffeurs en getrainde triagisten). Maar de nadelen worden ook gevoeld [2]. De toenemende ervaren acute zorgvraag van patiënten en de demografische veranderin-gen zoals tekort aan triagisten, zetten de werkdruk onder druk. De praktijkhoudend huisarts staat meer op afstand van de post, maar is wel verantwoordelijk voor het invullen ervan. Er zijn nu onderzoeken gaande naar geïntegreerde multidisciplinaire spoedvoorzieningen. Er zijn meerdere partijen die zich hiermee bezighouden, zoals de Landelijke Huisarts vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende huisartsen (VPH) en InEen om de belangen van de huisarts te vertegenwoordigen. De belangen zijn groot (ook van andere partijen zoals het ziekenhuis), de regio’s erg verschillend, maar ook de mening van de verschillende huisartsen, zodat het moeilijk is om tot een oplossing te komen.

Verdere achtergrond artikelen:

Breed

Organisatie

Opinie Op de site van Medisch Contact met zoekfunctie ANW, bijvoorbeeld:

Toekomst

Zie ook de Leerlijn spoedeisende zorg

Onderwijsactiviteiten

Podcast. Luister de Huisartsenpodcast over de huisartsenpost In deze podcast gaat Tessa Dijksman in gesprek met Paul Giesen over het verleden en de toekomst van de HAP’s. Wat hebben 20 jaar huisartsenposten (HAP’s) ons gebracht? en hoe houden we de HAP’s toekomstbestendig?

Interview je opleider in een leergesprek over dit onderwerp. Enkele voorbeeldvragen:

 • Hoe heb je in de loop van de tijd de diensten zien veranderen. Wat sprak je aan, wat viel er tegen?
 • Hoe ervaar je de diensten op dit moment?
 • Wat vind je van de kwaliteit?
 • Hoe zou het idealiter georganiseerd moeten zijn?
 • Wie behartigt jouw belang?
 • Hoe kun je invloed uitoefenen?
 • Hoe is de palliatieve zorg in jullie praktijk geregeld?
 • Hoe zou dat idealiter tijdens ANW uren geregeld zijn?

Bespreek samen een artikel of podcast (zie onder Achtergrond), afhankelijk van welk onderdeel je meer wil weten van je opleider.

Themamiddag Toekomst spoedzorg: onderstaande onderdelen zou je (gedeeltelijk) kunnen gebruiken voor het organiseren van een themamiddag rondom het thema Spoedzorg.


Presentatie: samenvatting maken over de wet en regelgeving, geschiedenis en huidige situatie. Zie ook de H&W editie Spoedzorg en onder de Leerlijn spoedeisende zorg organisatie van spoedzorg.


Mening vormen: discussieer met elkaar aan de hand van bijvoorbeeld de volgende stellingen:

 • Alle huisartsen moeten verantwoordelijk worden voor de diensten en niet alleen praktijkhouders
 • De huisartsen moeten de verantwoordelijkheid loslaten en overlaten aan anderen (NB bedenk wat de nadelen kunnen zijn)
 • Ik vind dienst doen leuk
 • Op de huisartsenpost heb ik voldoende zeggenschap over mijn werk
 • Ik moet dienst doen om mijn spoedvaardigheden te behouden


Toekomst: Welk model zou jij voor ogen zien?

Voorbereiding: welke voorstellen en ideeën liggen er nu?

Bespreek eerst in kleine groepjes: Wat vind jij van de verschillende voorstellen? Heb je zelf nog Ideeën? Wat vind je belangrijk bij aanpassingen? Denk aan behouden van bepaalde kwaliteit, vernieu-wingen, taakdelegatie, zeggenschap en verantwoordelijkheden. Deel nieuwe ideeën in de groep en/of de belangrijkste bevindingen.


Palliatieve zorg in de dienst

Op de terugkomdag bespreken en mening vormen. Hoe wil jij dat later? Daar zijn verschillende vormen voor te bedenken.


Keek op de week: Kies een artikel of opinie stuk onder Achtergrond en bespreek dit tijdens een Keek op de Week.

Bespreek met je opleider tijdens een dienst de volgende zaken:

 • Wat voor soort consulten komen er allemaal binnen? Zijn deze volgens jou terecht? Waarom wel of niet?
 • Kan je erachter komen hoe het dit consult tot stand is gekomen aan de hand van het triage systeem?
 • Hoeveel U4 / U5 presentaties zijn er geweest? Wat vind je daarvan?
 • Hoe gaat het overleggen met assistentes / SEH / andere specialismen? Wat vind je daarvan?
 • Zijn er andere dingen die je positief of negatief opvallen?

Bronnen


De bouwstenen in de leerlijn maatschappelijk handelen

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie