Begin van het consult

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

1. Beginnen van het consult

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

'Begin van het consult' is de eerste consulttaak van Silverman. Het omvat onder andere: het eerste contact met de patient, de opening van het gesprek en het agenderen van de te bespreken onderwerpen. Een goed begin van het consult heeft grote positieve gevolgen voor de rest van het consult ten aanzien van de arts-patient relatie, de medische inhoud en de efficiëntie van het consult.

Doel

De aios

  • Begrijpt het belang van een goed begin van het consult;
  • Kent de basisvaardigheden die hierbij van belang zijn: een goede beginvraag stellen, luisteren en agenderen;
  • Oefent met deze vaardigheden en leert ze beheersen.

Gebruiksaanwijzing

Onderstaande powerpoint-presentatie kan door de docent naar eigen inzicht worden gebruikt voor het onderwijs op de terugkomdag. Een suggestie voor de uitwerking van deze powerpoint-presentatie vind je terug in het werkboek (onder Bronnen). Het werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 

Onderwijsactiviteiten

  • Zelfstudie uit NHG Handboek en Silverman
  • Onderwijs middels onderstaande powerpoint-presentatie

Bronnen

  1. Powerpoint-presentatie 'Begin van het consult'.
  2. Werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’ (link volgt).
  3. ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk’, Dielissen et al., NHG-uitgave, 1e druk.
  4. ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’, Silverman et al., 3e druk.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit