Uitleg, planning en advies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

De consulttaak 'Uitleg, planning en advies' (volgens Silverman) bestaat uit een aantal onderdelen.

Eerst deelt de huisarts haar bevindingen en eventuele diagnose met de patiënt. Ze sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de hulpvraag en het referentiekader van de patiënt. De huisarts dient te verifiëren of de informatie goed begrepen wordt. Het is van belang om de patiënt ruimte te geven voor een reactie.

Pas daarna bespreekt de huisarts de volgende stap: aanvullende onderzoeken of behandelmogelijkheden. Om behandeltrouw, motivatie en tevredenheid van de patiënt te vergroten, moet de patiënt de verschillende mogelijkheden (tot op zekere hoogte) kennen en begrijpen en mee worden genomen in het keuzeproces: de gezamenlijke besluitvorming.

De huisarts gaat na of de vragen waarmee de patiënt naar het spreekuur kwam, beantwoord zijn. Vervolgens maken huisarts en patiënt afspraken over de volgende stappen.

Onderzoek laat zien dat huisartsen vaak (te) weinig tijd in het consult reserveren voor het onderdeel 'uitleg, planning en advies'. De nadruk ligt veelal op het stellen van een diagnose. Uit studies naar gezamenlijke besluitvorming, patiënt-tevredenheid, behandeltrouw en zelfs ziekte-uitkomsten, blijkt dat op al deze onderdelen beter wordt gescoord wanneer de informatie-overdracht naar de patiënt optimaal is, en de patiënt in de juiste mate betrokken wordt bij het keuzeproces.

Doel

  • De aios kent het belang van goede informatie-overdracht en gezamenlijke besluitvorming
  • De aios kent en beheerst gesprekstechnieken om bovenstaande processen goed te laten verlopen

Gebruiksaanwijzing

De doelen van deze consulttaak zijn uitgewerkt in drie bouwstenen, die elk een eigen wikipagina hebben.

  1. Informatie-overdracht
  2. Gezamenlijke besluitvorming: waarom
  3. Gezamenlijke besluitvorming: wat en hoe


Suggesties voor de docent om het onderwijs over deze onderwerpen uit te werken, zijn te vinden in het werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT) (zie link hieronder). Het werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 

Bronnen

  1. Werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’ (link volgt).
  2. Powerpoint-presentatie 'Uitleg, planning en advies'.
  3. Voorbereidingsopdracht bij onderwijs 'Uitleg, planning en advies'.
  4. Handout bij onderwijs 'Uitleg, planning en advies'.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit