Aandachtsgebied diversiteit: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(101 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{| class="infobox leerlijn-medisch"
+
__NOCACHE__
! <span class="infobox-titel">Leerlijn medisch handelen</span>
+
<ol class="breadcrumb" style="width:100%;">
 +
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 +
<li class="breadcrumb-item">[[Leerlijnen]]</li>
 +
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li>
 +
</ol>
 +
<br />
 +
{| class="infobox leerlijn-diversiteit"
 +
! <span class="infobox-titel">Leerlijn diversiteit</span>
 
|-
 
|-
 
|'''Leerlijnhouder'''<br />
 
|'''Leerlijnhouder'''<br />
 
{{Auteur - Sylvia Mennink}}
 
{{Auteur - Sylvia Mennink}}
 
|-
 
|-
|'''Leerlijnmedewerkers'''<br />Mariël Jacobs
+
|'''Leerlijnmedewerkers'''<br />
Elzelyne Balkema<br />
+
{{Auteur - Mariël Jacobs}}
 +
{{Auteur - Elzelyne Balkema}}
 
|}
 
|}
Zowel als dokter als als mens hebben we regelmatig te maken met mensen met wie we een cultuurverschil voelen. Denk aan de verschillen tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en uiteraard de verschillen in religieuze of etnische achtergronden. Anderzijds hebben we vaak meer gemeen met elkaar dan we misschien denken. In deze leerlijn willen we aios, docenten en opleiders handvatten bieden om deze verschillen en overeenkomsten eens met elkaar te onderzoeken. 
+
Zowel als dokter als als mens hebben we regelmatig te maken met mensen met wie we een cultuurverschil voelen. Denk aan de verschillen tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en uiteraard de verschillen in religieuze of etnische achtergronden. Anderzijds hebben we vaak meer gemeen met elkaar dan we misschien denken. In deze leerlijn willen we aios, docenten en opleiders handvatten bieden om deze verschillen en overeenkomsten eens met elkaar te onderzoeken.  
  
=== Inleiding ===
+
[[Bestand:Plaatje diversiteit.png|kaderloos|447x447px|gecentreerd]]
 +
{{Witregel}}
 +
<div class="panel-group" id="accordion">
 +
<accordion parent="accordion" heading="Visie: Wat, waar en wanneer in de opleiding m.b.t. diversiteit" class="in">
 +
'''Eerste huisartsstage'''
 +
De aios observeert zichzelf: “Wat zijn mijn ideeën/bewust maken van mijn eigen cultuur cq verschillen tussen mensen.
 +
Als arts heb je ook de neiging om mensen in hokjes te delen, dat dat helpt om het overzichtelijk te maken, te normaliseren.
 +
Wat je eigenlijk doet is je eigen ideeën projecteren. Je denkt voor de ander. Je vult in o.b.v. wat je zelf gewend bent en je zelf gewoon vindt.  Het is een gegeven dat mensen dit doen. Dit is een hele menselijke manier, dit is jouw eigen logica.
  
"If we were to reduce [...] culturally informed care to one activity that even the busiest clinician should be able to find time to do, it would be to routinely ask patients (and where appropriate family members) what matters most to them in the experience of illness and treatment. The clinicians can then use that crucial information in thinking through treatment decisions and negotiating with patients."
+
''Doel''
<sub>uit: [http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030294 Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It]</sub>
+
In de verhouding tot de patiënt je altijd realiseren: dit is een ander persoon met eigen gewoontes/gebruiken/cultuur/normen en mijn eigen achtergrond kleurt hoe ik naar deze persoon kijk. Wat we de aios mee willen geven dat je nieuwsgierig blijft naar de ander, en leert de aios voorbij het sociaal wenselijke te denken.
 
 
<youtube>https://youtu.be/tyaEQEmt5ls</youtube>
 
 
 
Hieronder geven we een eerste overzicht van doelen per fase van de opleiding met daarbij passende (hopelijk) nuttige materialen. Deze materialen zullen steeds verder aangevuld worden.
 
 
 
Veel nuttige informatie vindt u ook op http://www.pharos.nl/ , [http://www.huisarts-migrant.nl/ www.huisarts-migrant.nl] en in het boek Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartspraktijk.
 
 
 
=== Inhoudsopgave ===
 
* Eerste huisartsstage
 
* Overige stages
 
* Tweede huisartsstage
 
'''Contactpersoon'''
 
 
 
[mailto:s.mennink@vumc.nl Sylvia Mennink], Huisarts
 
 
 
[mailto:m.jacobs@vumc.nl Mariël Jacobs], Docent GW
 
 
 
== Eerste huisartsstage ==
 
Observeer jezelf m.a.w. wat zijn mijn ideeën/ bewust maken van eigen cultuur cq verschillen tussen mensen.
 
 
 
Dat je als arts ook de neiging hebt om mensen in hokjes te delen, dat dat helpt om het overzichtelijk te maken, te normaliseren.
 
 
 
Wat je eigenlijk doet is je eigen ideeën projecteren, je denkt voor de ander. Je vult in obv wat je zelf gewend bent en je zelf gewoon vindt.
 
 
 
Het is een gegeven dat mensen dit doen. Dit is een hele menselijke manier, dit is jouw eigen logica. We willen voorbij het sociaal wenselijke.
 
 
 
'''Doel'''
 
 
 
In de verhouding tot de patient je altijd realiseren: dit is een ander persoon met eigen gewoontes/gebruiken/cultuur/normen. Wat we de aios mee willen geven dat je nieuwsgierig blijft naar de ander.
 
 
 
'''Hoe'''
 
  
 +
''Hoe''
 
Concrete thema's waar we een discussie aan op kunnen hangen waarin aios ontdekken dat ze onderling ook anders denken, een ander mensbeeld hebben. Dat ze zich bewust worden van hun eigen normen en waarden, veroorzaakt door opvoeding/achtergrond/levensbeschouwing. Vb.
 
Concrete thema's waar we een discussie aan op kunnen hangen waarin aios ontdekken dat ze onderling ook anders denken, een ander mensbeeld hebben. Dat ze zich bewust worden van hun eigen normen en waarden, veroorzaakt door opvoeding/achtergrond/levensbeschouwing. Vb.
 
* Religie
 
* Religie
 
* Donorschap
 
* Donorschap
 
* Abortus/abortuspil
 
* Abortus/abortuspil
* Slecht nieuws gesprek''' ''' 
+
* Slecht nieuws gesprek
{| class="wikitable"
+
! colspan="1" |Fasering
+
'''Buitenstages'''
! colspan="1" |Thema
+
De aios observeert de buitenwereld: Wat valt je op aan diversiteit in de zorg in het ziekenhuis, psychiatrie en chronische zorg t.a.v.:
! colspan="1" |Materiaal
+
* Andere culturele achtergrond
|-
+
* Verschillende levensbeschouwing
| colspan="1" |'''Inwerken'''
+
* Man/vrouw
| colspan="1" |'''Introductie:'''
+
* Genderdiversiteit
* Eigen opvattingen
+
* Zorg voor ongedocumenteerden/vluchtelingen
* Individuele cultuur vs groepscultuur
+
* religie
+
''Doel''
* Abortus /abortuspil
+
Inzicht in verschillen in gezondheidsvaardigheden tussen patiënten in verschillende settings. Je bewust zijn van wat dat betekent in de verschillende vraagstukken tav het patiënt-zijn, bijv. in:
* Donorschap
+
* Spoedeisende hulp
* Diversiteit
+
* Ouderenzorg, rond het levenseinde. Religie kan een steunende factor zijn, dat je als arts hier ook gebruik van kunt maken.
| colspan="1" |[http://www.intercultureelvakmanschap.nl/assets/cms/File/Workshop%20Cultureel%20Interview_eerste%20twee%20clusters.pdf Het culturele interview]
+
* Verslavingszorg, normen en waarden veranderen als je in zo'n verslavingssituatie zit.
 
 
'Oud worden ver van huis': Film uit 1984 over Nederlanders die in de jaren '50 geëmigreerd zijn en vergelijkbare problemen hebben als huidige migranten. Op te vragen via de Universiteitsbibliotheek
 
 
 
[http://www.npo.nl/rot-op-met-je-religie/18-01-2017/VPWON_1269199 Video: 'Rot op met je religie' - bezoek aan abortuskliniek]
 
 
 
'Leerlijn Interculturalisatie en diversiteit van Petra Verdonk febr 14'
 
 
 
Website over belang cultuur en familieachtergrond van Kitlyn Tjin-a-Djie: [http://www.beschermjassen.nl beschermjassen]
 
|-
 
| rowspan="2" |'''1e helft''' 
 
| colspan="1" | '''Acute problematiek & veelvoorkomende aandoeningen'''
 
* Sociale kaart.
 
* Laaggeletterdheid
 
| colspan="1" |[http://www.begrijpjelichaam.nl/ www.begrijpjelichaam.nl]
 
 
 
http://www.zanzu.be/
 
  
LHV Toolkit laaggeletterdheid: https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
+
'''Tweede huisartsstage'''
|-
+
Hoe verhoud ik me als arts tot de diversiteit in patiënten? Wat zijn mijn vaardigheden? Hoe zie ik mijn rol hierin als huisarts? Wat vind ik tot mijn takenpakket behoren en wat niet?
| colspan="1" |'''Consultvoering.'''
 
* Transculturele communicatie
 
* Slecht nieuws gesprek
 
| colspan="1" |Communicatie bij culturele verschillen: het TOPOI model
 
  
APC casuistiek programma Nijmegen via leerlijnhouders op te vragen
+
''Doel''
|-
+
Aios voelt zich vaardig om in verschillende situaties zich te verhouden tot patiënten met verschillende achtergronden.
| rowspan="7" |'''2e helft'''   
+
  </accordion>
| colspan="1" |'''Veel voorkomende chronische aandoeningen'''
+
</div>
| colspan="1" |Hoofdstuk 10 chronische ziekten boek ‘ zorg voor..’
 
  
Uitleg en goed geneesmiddelen-gebruik bij laaggeletterden: [http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/veilig-medicijngebruik/veilig-en-verantwoord-medicijngebruik meer info bij Pharos]
+
----
|-
 
| colspan="1" |'''Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)'''
 
| colspan="1" |Implementatie SOLK-standaard bij patiënten met migrantenachtergrond: [http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/onzichtbare_pijn-solk.pdf Pharos programma 'Onzichtbare pijn']  
 
  
[http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/handreiking_bij_verborgen_psycho-sociale_problemen.pdf Handreiking bij verborgen psychosociale problemen bij patiënten met een migrantenachtergrond] voor voeren anamnestisch gesprek 
+
=== Covid19 & Diversiteit===
|-
 
| colspan="1" |'''Polyfarmacie'''
 
* Etnische en culturele verschillen in farmacotherapie.
 
| colspan="1" | 
 
[http://www.huisarts-migrant.nl/etnische-en-culturele-diversiteit-farmacotherapie/ Huisarts-migrant: etnische en culturele diversiteit farmacotherapie]
 
|-
 
| colspan="1" |'''Praktijkoverleg POH'''
 
* Ouderenzorg en cultuur
 
* Diabetes en ramadan
 
* Culturele verschillen in chronische zorg
 
| colspan="1" | [http://www.pharos.nl/documents/doc/ci%20eerste%20lijn%20volledige%20vragenlijst%20sept%202015.pdf NIVEL et al – het culturele interview voor POH GGZ]
 
  
Niet westerse en laagopgeleide ouderen: [http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ouderen-en-gezondheid/ouderen-en-gezondheid meer info bij Pharos]
+
* ''[https://www.pharos.nl/nieuws/begrijpelijke-communicatie-in-de-palliatieve-coronazorg-wij-zorgen-ervoor-dat-u-zo-weinig-mogelijk-pijn-heeft Begrijpelijke communicatie met patiënten rond beslissingen in Coronazorg] Pharos april 2020''
|-
+
* ''[https://corona.steffie.nl/nl/ Corona uitleg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden & laaggeletterdheid: Steffie]''
| colspan="1" |'''Praktijkorganisatie'''
+
* [https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/07/Ik-weet-niet-wat-lockdown-betekent-artikel-Maria-en-Dicky-Huisarts-en-Wetenschap-juli-2020.pdf ''Casuistiek over moeite met lezen en schrijven in tijden van Corona''] Huisarts & Wetenschap juli 2020
* Registratie taalbarriere, contacten, tolk, spreekuurindeling
 
| colspan="1" | zie tweede fase
 
|-
 
| colspan="1" |'''Palliatieve Zorg'''
 
| colspan="1" |zie tweede fase 
 
|-
 
| colspan="1" | '''Professionaliteit'''
 
| colspan="1" | [https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/toekomstvisie_-_nhg-standpunt_kernwaarden_huisartsgeneeskunde_juli_2011.pdf NHG standpunt kernwaarden huisartsgeneeskunde 2011 "Voor alle mensen"]  §3.2 p9
 
|}
 
  
== '''Overige stages''' ==
 
Observeer de buitenwereld. Wat valt je op aan diversiteit in de zorg in het ziekenhuis, psychiatrie en chronische zorg t.a.v.:
 
* Andere culturele achtergrond
 
* Verschillende levensbeschouwing
 
* Man/vrouw
 
* Genderdiversiteit
 
* Zorg voor ongedocumenteerden/vluchtelingen.
 
Doel: inzicht in verschillen in gezondheidsvaardigheden tussen patiënten in verschillende settings. Je bewust zijn van wat dat betekent in de verschillende vraagstukken tav het patiënt-zijn, bijv. in:
 
* '''Spoedeisende hulp'''
 
* '''Ouderenzorg''', rond het levenseinde. Religie kan een steunende factor zijn, dat je als arts hier ook gebruik van kunt maken.
 
* '''Verslavingszorg,''' normen en waarden veranderen als je in zo'n verslavingssituatie zit.
 
{| class="wikitable"
 
! colspan="1" |Fasering
 
! colspan="1" |Thema
 
! colspan="1" |Materiaal
 
|-
 
|'''Inwerken'''
 
|Zorg voor vluchtelingen
 
|[https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2013-125_rapport_medische_zorg_vreemdelingen_webversie_0.pdf Rapport Medische zorg vreemdelingen - Ombudsman 2013]
 
|-
 
|'''Klinische stage'''
 
|Culturele diversiteit in spoedsituaties 
 
  
Zorg voor ongedocumenteerden 
+
=== Keek op de Week - Actuele suggesties===
|Programma Nijmegen via leerlijnhouders op te vragen 
+
* [https://whig.nl/global-migration-health-voor-de-eerste-lijn-in-nederland/''Global Health & Migration voor de eerste lijn in Nederland'']
 +
Interview met Prof. dr. Charles Agyemang, Hoogleraar Migration, Ethnicity and Health from a global perspective (Amsterdam UMC-UvA),
 +
Nieuwsbrief Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg Dec. 2020
 +
* [https://www.nivel.nl/nl/nieuws/praat-minder-zorg-meer-voor-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-palliatieve?utm_source=Nivel+attendering&utm_campaign=8297e3c7c6-2020_11_02_gezondheidsvaardigheden&utm_medium=email&utm_term=0_caebd11ec3-8297e3c7c6-63934541/ ''Praat minder, zorg meer voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte''] Nivel nieuws Nov. 2020
 +
* Podcast over gender/sekse in de spreekkamer [https://www.komteenmensbijdedokter.nl/ "Er komt een mens bij de dokter"] Nov. 2020 
  
[https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen Declaratiewijzer onverzekerbare vreemdelingen]
+
* Interessante Keek op de Week "[[:Bestand:Keek op de week discriminatie juli 2020.pptx|Discriminatie in de medische wereld"]] door een van onze aios
  
[http://www.lampion.info/documents/doc/huisartsenzorg_aan_illegale_vreemdelingen-2012.pdf LHV Huisartsenzorg aan illegale vreemdelingen]
+
<div class="panel-group" id="accordion">
 +
<accordion parent="accordion" heading="Keek op de Week - Archief" class="in">
 +
* [https://www.pharos.nl/nieuws/winnaar-prijsvraag-terugvraagdag-bekend-wat-ga-je-straks-aan-je-dochter-vertellen/ Winnaar prijsvraag Terugvraagdag bekend: ‘Wat ga je straks aan je dochter vertellen?’] Pharos juli 2020 
 +
* ''[https://www.kis.nl/artikel/de-onbesproken-eenzaamheid-van-marokkaanse-ouderen Onbesproken eenzaamheid van Marokkaanse ouderen],'' Kennisplatform Integratie & Samenleving, 20 april 2020
 +
* ''[https://www.medischcontact.nl/opinie/lezers-schrijven/lezersverhalen/lezersverhaal/freezing.htm Corona perikel 'Freezing'],'' Medisch Contact, 25 maart 2020
 +
* [https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-medische-wereld-heeft-een-witte-blik-en-dat-is-een-probleem-voor-etnische-minderheden~bebe191f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dmedische%2Bwereld%2Bheeft%2Bwitte%2Bblik%2Bvolkskrant%26src%3DIE-TopR ''Medische wereld heeft een witte blik''], Hasna el Maroudi, de Volkskrant, 20 september 2019
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=TrDH0_7fxoo ''Ali B's mensentuin (juni 2019)'': we hebben meer gemeen dan we denken]
 +
* [https://www.henw.org/artikelen/dementie-bij-oudere-migranten?toegangscode=ICPpKDGj4zkf ''Dementie bij ouderen migranten''], - S. Vissenberg et al, Huisarts & Wetenschap, 2019;
 +
*[https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14739879.2019.1591170 ''Our culturally complex world''], Val Was, Education for Primary Care, 2019;
 +
*''[https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ras-speelt-ten-onrechte-rol-in-klinische-besluitvorming.htm ‘Ras’ speelt ten onrechte rol in klinische besluitvorming]'', Alana Helberg-Proctor, Medisch Contact, 2019
 +
</accordion>
 +
</div>
  
[http://www.huisarts-migrant.nl/mensen-die-illegaal-ongedocumenteerd-nederland-zijn/ Huisarts-migrant:illegaal of ongedocumenteerd in Nederland]
 
  
Folder  Dokters van de Wereld over zorg voor ongedocumenteerde migranten
+
=== Bouwstenen in de leerlijn diversiteit ===
|-
+
{{Bouwstenen - Leerlijn diversiteit}}
|'''GGZ'''
 
 
|http://www.ziekofbezeten.marokko.nl/ Website over bijgeloof in Marokkaanse cultuur en interpretaties van psychische aandoeningen''.''
 
  
Casuïstiek: [http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/?page_id=355 Vluchtelingen en psychische klachten]
 
|-
 
|'''CZ'''
 
|Zorg in de laatste fase
 
|Film over zorg aan moslims in de laatste levensfase op de m-schijf: ''m-schijf/ho/video/backup/dvdbackup:vumc2009-kleurbekennen''
 
  
Het Vermoeden: programma o[http://www.npo.nl/het-vermoeden/22-09-2013/POW_00639092?ttype=searchChoice&tevent=%7B%22spvid%22%3A%220%3AiKhwN~VMIVllcEv1OC4a7j7~I_LZ3NBf%22%2C%22contentId%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2Fsearch%22%2C%22comScoreName%22%3A%22npo.zoeken.leven-en-sterven%22%2C%22brand%22%3A%22npoportal%22%2C%22section%22%3A%22npoportal%22%2C%22broadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22subBroadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22brandType%22%3A%22zenderportal%22%2C%22platform%22%3A%22site%22%2C%22platformType%22%3A%22site%22%2C%22avType%22%3A%22video%22%2C%22channel%22%3A%22geen%22%2C%22query%22%3A%22leven%20en%20sterven%22%2C%22panel%22%3A%22js-search-results-panel%22%2C%22filter%22%3A%7B%22objectType%22%3A%22program%22%7D%2C%22engine%22%3A%22npo-v2%22%2C%22id%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2FPOW_00639092%22%2C%22offset%22%3A227%2C%22max%22%3A240%7D ver een joods hospice] 
+
=== Bouwstenen in andere leerlijnen ===
|} 
+
{| class="infobox leerlijn-diversiteit box"
 +
|
 +
<dynamicpagelist>
 +
category = Aandachtsgebied - Diversiteit
 +
ordermethod = sortkey
 +
order = ascending
 +
mode = unordered
 +
</dynamicpagelist>
 +
|}
  
== Tweede huisartsstage ==
+
=== Veelgebruikte bronnen ===
Hoe verhoud ik me als arts tot de diversiteit in patiënten, wat zijn mijn vaardigheden, hoe zie ik mijn rol hierin als huisarts.
+
{| border="0"
 +
|- style="vertical-align:bottom;"
 +
| width="25%" |[[Bestand:Logo-pharos.png|alt=Logo pharos|links|kaderloos|150x150px|link=https://www.pharos.nl/]]
 +
| width="25%" |[[Bestand:Logo-huisartsmigrant.png|alt=Logo huisarts-migrant|links|kaderloos|100x100px|link=http://www.huisarts-migrant.nl/]]
 +
| width="25%" |[[Bestand:Boek-laaggeletterden.jpg|alt=Boek laaggeletterden|links|kaderloos|100x100px|link=Boekbespreking - Zorg voor laaggeletterden]]
 +
| width="25%" |[[Bestand:Kennisbundel-Intercultureel-vakmanschap.png|alt=Kennisbundel interultureel vakmanschap|links|kaderloos|100x100px|link=https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Onderwijs/Intercultureel_vakmanschap_nov_2013.pdf]]
 +
|- style="vertical-align:top;"
 +
| style="padding: 6px" |'''Pharos'''
 +
Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen ze door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.  
  
Doel: aios voelt zich vaardig om in verschillende situaties zich te verhouden tot patiënten met verschillende achtergronden.
+
[http://www.pharos.nl/ www.pharos.nl]
{| class="wikitable"
+
| style="padding: 6px" |'''Huisarts-Migrant'''
! colspan="1" |Fasering
+
Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
! colspan="1" |Thema
 
! colspan="1" |Materiaal
 
|-
 
|'''Inwerken'''
 
 
 
|-
 
|'''1e helft'''
 
|'''Patiënten met (veel voorkomende) chronische ziektes / aandoeningen'''
 
|Alzheimer-nederland.nl SignaLeren, grenzeloos dementie herkennen: http://signaleren.alzheimer-nederland.nl/
 
|-
 
| colspan="1" | 
 
| colspan="1" |'''Psychische problematiek'''
 
| colspan="1" |Zie onder GGZ stage
 
|-
 
| colspan="1" | 
 
| colspan="1" |'''Klantgerichtheid aios'''
 
* Aandacht voor diversiteit in de (organisatie van de) praktijk?
 
| colspan="1" | 
 
|-
 
| colspan="1" | 
 
| colspan="1" |'''Maatschappelijk handelen binnen de beroepsgroep'''
 
* Culturele sensitiviteit: hoe verhoud ik me als huisarts tot mensen met wie ik een cultuurverschil voel?
 
| colspan="1" |[http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030294 Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It]
 
|-
 
|'''2e helft'''
 
|'''Terminale / palliatieve zorg'''
 
|Artikel Nijmegen via leerlijnhouders op te vragen
 
  
Boek suggestie:"''Een Arts Van de Wereld: Etnische Diversiteit in de Medische Praktijk''" - J.Suurmond,C. Seeleman,et al
+
[https://www.nhg.org/winkel/producten/zorg-voor-laaggeletterden-sociaal-kwetsbaren-en-migranten-de-huisartsenpraktijk www.huisarts-migrant.nl]
 +
| style="padding: 6px" |'''Boek: Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk'''
 +
Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Dit boek biedt praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden tijdens uw spreekuur, dienst of onderwijs.
  
Hst 11 Boek ‘Zorg voor…’
+
[[Boekbespreking - Zorg voor laaggeletterden]]
 +
| style="padding: 6px" |'''Kennisbundel: Intercultureel vakmanschap in de zorg'''
 +
Zorgprofessionals moeten alle mensen passende zorg kunnen bieden. In deze kennisbundelvindt u actuele informatie hierover. Het is bedoeld voor '''docenten''' in Zorg en Welzijn.
  
Film: "Ik heb een dokter in Marokko". Te leen via de onderwijscoördinatoren
+
[https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/intercultureel-vakmanschap www.zorgvoorbeter.nl]
|-
 
| colspan="1" | 
 
| colspan="1" |'''Praktijkmanagement'''
 
| colspan="1" | 
 
Versterken van eigen rol en regie van migranten en laagopgeleiden: [http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/participatie-en-eigen-regie/participatie-en-eigen-regie meer info bij Pharos]
 
  
E-health toepassingen voor laaggeletterden: [http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ehealth4all meer info bij Pharos]
+
'''Download de pdf'''
  
Is jullie praktijk klaar voor laaggeletterden? Een [http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/is-uw-praktijk-klaar-voor-laaggeletterden-waar-staat-u checklist] van Pharos
+
[https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Onderwijs/Intercultureel_vakmanschap_nov_2013.pdf Kennisbundel pdf]
 
|}
 
|}
  
 
<div style="font-size: 24px;">
 
<div style="font-size: 24px;">
 
Leerlijnoverzicht</div>{{Leerlijnen horizontaal}}
 
Leerlijnoverzicht</div>{{Leerlijnen horizontaal}}

Huidige versie van 12 jan 2021 om 15:27


Leerlijn diversiteit
Leerlijnhouder

Sylvia Mennink

Leerlijnmedewerkers

Mariël Jacobs
Elzelyne Balkema

Zowel als dokter als als mens hebben we regelmatig te maken met mensen met wie we een cultuurverschil voelen. Denk aan de verschillen tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en uiteraard de verschillen in religieuze of etnische achtergronden. Anderzijds hebben we vaak meer gemeen met elkaar dan we misschien denken. In deze leerlijn willen we aios, docenten en opleiders handvatten bieden om deze verschillen en overeenkomsten eens met elkaar te onderzoeken.

Plaatje diversiteit.png

 

Eerste huisartsstage De aios observeert zichzelf: “Wat zijn mijn ideeën/bewust maken van mijn eigen cultuur cq verschillen tussen mensen. Als arts heb je ook de neiging om mensen in hokjes te delen, dat dat helpt om het overzichtelijk te maken, te normaliseren. Wat je eigenlijk doet is je eigen ideeën projecteren. Je denkt voor de ander. Je vult in o.b.v. wat je zelf gewend bent en je zelf gewoon vindt. Het is een gegeven dat mensen dit doen. Dit is een hele menselijke manier, dit is jouw eigen logica.

Doel In de verhouding tot de patiënt je altijd realiseren: dit is een ander persoon met eigen gewoontes/gebruiken/cultuur/normen en mijn eigen achtergrond kleurt hoe ik naar deze persoon kijk. Wat we de aios mee willen geven dat je nieuwsgierig blijft naar de ander, en leert de aios voorbij het sociaal wenselijke te denken.

Hoe Concrete thema's waar we een discussie aan op kunnen hangen waarin aios ontdekken dat ze onderling ook anders denken, een ander mensbeeld hebben. Dat ze zich bewust worden van hun eigen normen en waarden, veroorzaakt door opvoeding/achtergrond/levensbeschouwing. Vb.

 • Religie
 • Donorschap
 • Abortus/abortuspil
 • Slecht nieuws gesprek

Buitenstages De aios observeert de buitenwereld: Wat valt je op aan diversiteit in de zorg in het ziekenhuis, psychiatrie en chronische zorg t.a.v.:

 • Andere culturele achtergrond
 • Verschillende levensbeschouwing
 • Man/vrouw
 • Genderdiversiteit
 • Zorg voor ongedocumenteerden/vluchtelingen

Doel Inzicht in verschillen in gezondheidsvaardigheden tussen patiënten in verschillende settings. Je bewust zijn van wat dat betekent in de verschillende vraagstukken tav het patiënt-zijn, bijv. in:

 • Spoedeisende hulp
 • Ouderenzorg, rond het levenseinde. Religie kan een steunende factor zijn, dat je als arts hier ook gebruik van kunt maken.
 • Verslavingszorg, normen en waarden veranderen als je in zo'n verslavingssituatie zit.

Tweede huisartsstage Hoe verhoud ik me als arts tot de diversiteit in patiënten? Wat zijn mijn vaardigheden? Hoe zie ik mijn rol hierin als huisarts? Wat vind ik tot mijn takenpakket behoren en wat niet?

Doel Aios voelt zich vaardig om in verschillende situaties zich te verhouden tot patiënten met verschillende achtergronden.


Covid19 & Diversiteit


Keek op de Week - Actuele suggesties

Interview met Prof. dr. Charles Agyemang, Hoogleraar Migration, Ethnicity and Health from a global perspective (Amsterdam UMC-UvA), Nieuwsbrief Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg Dec. 2020


Bouwstenen in de leerlijn diversiteit


Bouwstenen in andere leerlijnen

Veelgebruikte bronnen

Logo pharos
Logo huisarts-migrant
Boek laaggeletterden
Kennisbundel interultureel vakmanschap
Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen ze door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

www.pharos.nl

Huisarts-Migrant

Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

www.huisarts-migrant.nl

Boek: Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Dit boek biedt praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden tijdens uw spreekuur, dienst of onderwijs.

Boekbespreking - Zorg voor laaggeletterden

Kennisbundel: Intercultureel vakmanschap in de zorg

Zorgprofessionals moeten alle mensen passende zorg kunnen bieden. In deze kennisbundelvindt u actuele informatie hierover. Het is bedoeld voor docenten in Zorg en Welzijn.

www.zorgvoorbeter.nl

Download de pdf

Kennisbundel pdf

Leerlijnoverzicht

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit