Niveau bespreken huisarts-specifieke technische vaardigheden: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
Regel 39: Regel 39:
 
=== Gebruiksaanwijzing ===
 
=== Gebruiksaanwijzing ===
  
De [https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf HON-lijst van vaardigheden] (vanaf pag. 5) dekt vrijwel alle bestaande medisch technische vaardigheden van de huisarts. Uiteraard is niet alles van gelijke waarde. Neem deze lijst door als inspiratie voor de bestaande technische vaardigheden. Bepaal samen welke vaardigheden nu voor de aios en hao van belang zijn in de praktijk.  
+
[https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf De Wegwijzer voor Vaardigheden] (vanaf pag. 5) van de HON dekt vrijwel alle bestaande medisch technische vaardigheden van de huisarts. Uiteraard is niet alles van gelijke waarde. Neem deze lijst door als inspiratie voor de bestaande technische vaardigheden. Bepaal samen welke vaardigheden nu voor de aios en hao van belang zijn in de praktijk.  
 
=== Onderwijsactiviteiten ===
 
=== Onderwijsactiviteiten ===
  
 
==== Voorbereiding ====
 
==== Voorbereiding ====
  
===== Aan de hand van de vaardighedenlijst van de HON kan de hao tevoren zelf al een ‘competentielijst’ maken met de vaardigheden die in de praktijk worden verricht. Deze kan de hao ook plaatsen in zijn opleidersprofiel om zijn vaardigheiden zichtbaarheid te maken voor de aios bij kennismaking. Zie verder onder punt 1. =====
+
===== Aan de hand van de Wegwijzer voor Vaardigheden-lijst van de HON kan de hao tevoren zelf al een ‘competentielijst’ maken met de vaardigheden die in de praktijk worden verricht. Deze kan de hao ook plaatsen in zijn opleidersprofiel om zijn vaardigheiden zichtbaarheid te maken voor de aios bij kennismaking. Zie verder onder punt 1. =====
 
Bijgevoegd PDF is een [[Media:Voorbeeld Competentielijst huisartsen.docx|voorbeeld van ‘competentielijst’]] van een huisarts en zijn collega’s van de praktijk, de hao kan zelf zijn eigen lijst opstellen.     
 
Bijgevoegd PDF is een [[Media:Voorbeeld Competentielijst huisartsen.docx|voorbeeld van ‘competentielijst’]] van een huisarts en zijn collega’s van de praktijk, de hao kan zelf zijn eigen lijst opstellen.     
  

Versie van 9 mrt 2020 om 13:26


Leerlijn medisch handelen
Auteur Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Samenwerken
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Een van de doelen van de huisartsenopleiding is, naast het verder fine-tunen van de basisarts-vaardigheden, het leren van nieuwe technische huisarts-specifieke vaardigheden, die van nut kunnen zijn voor de rest van de huisartsencarriére. Afhankelijk van de voorervaring van de aios verschilt de ‘startset’ van vaardigheden. Het is dus nuttig dat de hao aan het begin van de huisartsenstage duidelijk heeft welke startset en/of leemtes de aios heeft en vice versa wat de aios van de hao kan verwachten. Inventariseer deze zo vroeg mogelijk in het jaar in leerwensen van de aios in kaart te brengen. Ook hao’s mogen leerwensen hebben, bijv. in vaardigheden waar toevallig een aios meer ervaring in heeft. Leren van elkaar is dan zeer mogelijk. Dit komt naar voren in een open gesprek hierover.

Doel

Deze bouwsteen

1. Helpt bij het zichtbaar maken van het niveau en de verwachtingen van aios en hao ten aanzien van huisarts-specifieke vaardigheden.

2. Activeert aios en hao samen leerwensen uit te spreken en daarbij leerplan uit te stippelen

Gebruiksaanwijzing

De Wegwijzer voor Vaardigheden (vanaf pag. 5) van de HON dekt vrijwel alle bestaande medisch technische vaardigheden van de huisarts. Uiteraard is niet alles van gelijke waarde. Neem deze lijst door als inspiratie voor de bestaande technische vaardigheden. Bepaal samen welke vaardigheden nu voor de aios en hao van belang zijn in de praktijk.

Onderwijsactiviteiten

Voorbereiding

Aan de hand van de Wegwijzer voor Vaardigheden-lijst van de HON kan de hao tevoren zelf al een ‘competentielijst’ maken met de vaardigheden die in de praktijk worden verricht. Deze kan de hao ook plaatsen in zijn opleidersprofiel om zijn vaardigheiden zichtbaarheid te maken voor de aios bij kennismaking. Zie verder onder punt 1.

Bijgevoegd PDF is een voorbeeld van ‘competentielijst’ van een huisarts en zijn collega’s van de praktijk, de hao kan zelf zijn eigen lijst opstellen.

Deze competentielijst kan uiteraard worden aangevuld door de aios met vaardigheden die zij belangrijk vindt om te leren.

1. Werkvorm ‘Mate van vaardigheid bepalen’.

Een ‘snelle inventarisatie’ om de kundigheid van aios en hao te bepalen is een score geven aan de vaardigheden in deze ‘competentielijst’. Een score van ‘5’ is goede beheersing als die van ervaren huisarts, een score van ‘0’ is geen ervaring. Een ingevulde scorelijst toont in één oogopslag waar iemands kunde en onkunde liggen. Leg de scores van aios en hao naast elkaar en bespreek het. Wat valt op? Wat valt er (nog) te leren en door wie? Zie voorbeeldlijst.

Na verloop van tijd, bijv. na 6 maanden, kan de score lijst opnieuw ingevuld worden. Hiermee kan worden zichtbaar gemaakt of er in meer of mindere mate progressie is in het leren van diverse vaardigheden op de lijst. Aan welke punten dient er extra aandacht besteed te worden?

2. Wervorm ‘Leerwensen bepalen’ (middels IOP).

Bepaal uit de competentilijst of de HON-lijst de top 3 technische vaardigheden die je als aios in de komende huisartsenstage expliciet wil gaan leren. Maak een concreet (SMART) leerplan met elkaar dat op deze top 3 is gebaseerd. Hoe kan de hao aan de leerwensen bijdragen?

3. Alternatief leren.

Indien de hao een specifieke vaardigheid niet aan de aios kan leren, bespreek dan samen waar de aios deze leerwens wel kan ‘halen’. Heeft de hao een alternatief? Of kan de aios het leren van een hao, bijvoorbeeld die van een mede-aios in de TKD-groep? Oriënteer en bespreek en dit met je aios-groep tijdens een TKD aan begin van de stage zodat tijdig afspraken gemaakt kunnen worden.

Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit