Aandachtsgebied seksualiteit

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Leerlijn seksualiteit)
Ga naar: navigatie, zoeken
Aandachtsgebied seksualiteit
Leerlijnhouder

Joan Boeke

Leerlijnmedewerkers

Lishia Oei

Aandachtsgebied seksualiteit

Seksualiteit en seksuele gezondheid

De jongste loot aan de WIKI boom is seksualiteit. Die late introductie is misschien wel een teken van het delicate karakter dat dit belangrijke levenselement ook in de geneeskunde nog altijd heeft. Over seks praat je niet zo makkelijk. Op straat niet, in de spreekkamer niet en zelfs op de universiteit niet. Toch is het voor artsen en zeker voor huisartsen een heel belangrijk aandachtsveld. Veel aandoeningen en ziektes hebben hun invloed op seksualiteit. Behandelingen, medicamenteus of chirurgisch kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor de seksualiteitsbeleving. Maar wanneer moet je er als arts over beginnen? Werkbare richtlijnen daarvoor krijgen artsen in de opleiding tot specialist zelden aangereikt.

Daarnaast is de prevalentie van seksuele functiestoornissen op zichzelf indrukwekkend. En wat moet de huisarts aan met de patiënt die worstelt met zijn seksuele oriëntatie? Of met de vrouw die lijdt onder het seksueel geweld dat ze ooit meemaakte.  

Uit onderzoek blijkt dat vragen of klachten over seks of seksuele geaardheid ondanks de behoefte aan de kant van de patiënt bij de dokter vaak niet aan de orde komen. De patiënt voelt zich geremd of in ieder geval niet aangemoedigd om de vragen of problemen op tafel te leggen. En misschien is de huisarts ondanks zijn professie ook wel gegeneerd om over seks te beginnen.

De dokter voelt zich nogal eens niet competent en is ook daarom terughoudend seks ter sprake te brengen. “wat heb ik te bieden?” Dat gevoel van incompetentie blijkt veelal niet te kloppen. Gewone huisartsgeneeskundige skills zijn het halve werk. Luisteren, samenvatten en doorvragen zijn een daalder waard. Maar heb je daarna dan wel een goed script voor beleid bij seksuele functiestoornissen? Ze ontbreken bij veel huisartsen.

In deze leerlijn proberen we de huisarts een hart onder de riem te steken. We gaan in op die terughoudendheid aan de kant van de dokter. Let’s talk about sex. Wanneer doe je dat en hoe begin je erover? We proberen de motivatie om seksuele gezondheid te adresseren te verhogen en de sensitiviteit voor het signaleren van bedreigingen van die seksuele gezondheid te verhogen.

Daarnaast worden enkele veel voorkomende functiestoornissen besproken en worden scripts geleverd die de huisarts kunnen sterken competent aandacht te geven aan patiënten die zitten met deze intieme klachten en vragen. De ervaring van op dit vlak geschoolde artsen is dat verbetering van de competentie bijzonder kan bijdragen aan de verdieping van het arts-patiënt contact.  


Bouwstenen over het aandachtsgebied seksualiteit

Bouwstenen in andere leerlijnen

Veelgebruikte bronnen

Leerlijnoverzicht

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie