Onvervulde kinderwens

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAandachtsgebied seksualiteit
Auteur

Joan Boeke
Lishia Oei

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Seksualiteit en voortplanting zijn sinds de jaren 60 geen twee-eenheid meer. De opkomst van hormonale anticonceptiemethoden heeft sterk aan de ontkoppeling van seks en procreatie bijgedragen. Daarmee is ook de culturele kijk op voortplanting veranderd. De gedachte is bij velen dat je voor het krijgen van kinderen kan kiezen. Hoe het zij: niet bij iedereen wordt de wens ook werkelijkheid. Subfertiliteit kan daaraan ten grondslag liggen, maar ook het ontbreken van een manlijke partner bij een lesbisch stel.

Het later beginnen, in combinatie met de toegenomen medische mogelijkheden maakt dat de vraag naar vruchtbaarheidsbehandelingen groter is geworden. Behalve medische oorzaken kunnen ook seksuele problemen (mede) oorzaak zijn van een langere duur tot zwangerschap of van fertiliteitsproblemen. Geschat wordt dat dit is het geval bij 5% tot 15% van de subfertiele paren.

Uit onze enquête onder huisartsen in opleiding blijkt dat er grote interesse is voor dit onderwerp. Waar komt die interesse vandaan? Is het lastig is om met dit intieme vraagstuk om te gaan als huisarts? Zijn we terughoudend vanwege het verdriet dat erachter schuilt? Of confronteert het jonge huisartsen met eigen ervaringen?

Doel

De aios:

 • heeft kennis over de epidemiologie en problematiek rondom fertiliteit
 • is zich bewust van de impact van de fysieke, emotionele en seksuele belasting van een fertiliteitstraject
 • is zich bewust van zijn eigen referentiekader ten aanzien van dit onderwerp

Gebruiksaanwijzing

 • Verdieping in het onderwerp onvervulde kinderwens: epidemiologie en impact besef
 • Als voorbereiding voor de terugkomdag voor groepsdiscussie

Onderwijsactiviteiten

 • Bekijk een kort vraaggesprek tussen twee huisartsen over het onderwerp onvervulde kinderwens (7 min).
 • Video over impact van ongewenste kinderloosheid. De trailer documentaire Heb je kinderen? van NPO 2 vind je hier (2 min).
 • Korte PowerPoint presentatie over (10 min):
  • Epidemiologie zwangerschapskansen
  • Relatie van seksuele disfuncties met fertiliteitstraject
  • Een samenvatting uit de NHG Standaard subfertiliteit
 • Lees het artikel uit H&W voor een kort en bondige samenvatting over hulp als huisarts bij een kinderwens (4 min).
 • Een document met prikkelende vragen maken om te gebruiken op de terugkomdag om een groepsdiscussie aan te zwengelen.

Bronnen

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/subfertiliteit

Leerboek seksuologie Gijs et al. 3e druk.

P. Leusink. Seksuologie in: Lagro-Janssen T en Teunissen D (red) Urogynaecologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2020

https://www.2doc.nl/documentaires/2019/12/heb-jij-kinderen.html

Onderwerp seksualiteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie