Seksueel geweld

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAandachtsgebied seksualiteit
Auteur

Joan Boeke
Lishia Oei

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Seksueel geweld meemaken schaadt bijna altijd de gezondheid. Op korte termijn of later in het leven.

Veel slachtoffers vertellen door schaamte niet spontaan wat ze hebben meegemaakt. Daarom is het voor de huisarts relevant te weten hoe en wanneer zij dergelijke ervaringen kan bespreken.

In deze bouwsteen gaan we in op de epidemiologie, de gevolgen van seksueel geweld en wat de huisarts kan betekenen bij begeleiding en behandeling daarvan. Acuut en op lange termijn.

Doel

De aios:

  • heeft kennis van de definities van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • heeft kennis van de potentiële gevolgen van seksueel geweld: in de acute fase en op lange termijn
  • weet bij welke klachten het opportuun is te informeren naar ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • is (en voelt zich) competent bij acuut seksueel geweld goed te handelen.

Gebruiksaanwijzing

1.       Individuele scholing: doornemen onderwijsactiviteiten

2.       Voor voorbereiding onderwijs tijdens terugkomdag

3.       Voor leergesprek met opleider

Onderwijsactiviteiten

1.      PowerPoint presentatie met informatie over seksueel geweld. Duur 15 minuten.

2.      Videofragment van de BNN De wereld draait door over de complexiteit rondom misbruik. Tip: bekijk vooral minuut 6-14.  

3.      Podcast centrum seksueel geweld H&W. Duur 30 minuten.

4.      Lees het artikel uit H&W over herkennen seksueel misbruik bij kinderen. Duur 6 minuten.

Bronnen

Rutgers whitepaper grensoverschrijding en seksueel geweld

Centrum Seksueel Geweld

Sense.info

Ute Roschar-Pel et al. Seksueel misbruik van kinderen; Hoe komt de huisarts daarachter? Huisarts Wet 2003;3:170-171.

Signalen van seksueel misbruik herkennen. T. Teunissen, S. Lo Fo Wong, T. Lagro-Janssen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D546

Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma. J. de Groot, A. de Jongh, P. Leusink. Huisarts Wet 2013;56(3):134-7.

Sijbrandij, M. (2016). Posttraumatische stressstoornis en seksuele problemen na seksueel geweld. Tijdschrift voor Gedragstherapie2014(4).

Onderwerp seksualiteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie